VUG digitaal
Nieuwsbrief Vereniging Unilever Gepensioneerden - Editie 1 voorjaar 2023
Veel deelnemers online najaars-ALV
Kerstmeeting VGU: ontmoeten en bijpraten Hoe meer leden, hoe
sterker de VUG staat
Overzicht komende activiteiten

Alstublieft. De allereerste editie van ons nieuwe VUG@Nieuws

Gelukkig NieuwjaarOp uw scherm ziet u de allereerste editie van onze nieuwe digitale nieuwsbrief VUG@Nieuws. Een nieuw initiatief om het nieuwe jaar mee te beginnen. Ook van VUG zijde alle goeds en bovenal gezondheid gewenst voor het nieuwe jaar. Met deze nieuwsbrief willen wij u vier keer per jaar bijpraten over uiteenlopende ontwikkelingen bij de VUG, geassocieerde organisaties, Unilever en het Unilever APF.

Tot voor kort ontvingen VUG-leden tweemaal per jaar een VUG-brief met daarin onder meer de uitnodiging voor onze algemene ledenvergadering. De leden waarvan wij over een e-mailadres beschikken, ontvingen deze uitnodiging digitaal. Naar overige leden werd (en wordt) de uitnodiging per post verstuurd.

Naast deze VUG Nieuwsbrief, die twee keer per jaar kort voor onze ALV verscheen, ontvingen de VUG-leden waarvan over een e-mailadres wordt beschikt ook regelmatig de U-Vitalis Nieuwsbrief. Twee digitale nieuwsbrieven dus en eigenlijk van dezelfde afzender.

Voor sommige leden was dit soms verwarrend, reden om de twee voormalige nieuwsbrieven nu samen te voegen tot één digitale nieuwsbrief: VUG@Nieuws, die wij u vier keer per jaar willen gaan toesturen.

VUG@Nieuws beoogt “the best of both worlds”, te zijn, ofwel iets meer VUG gerelateerd nieuws aangevuld met compilaties van nieuwsitems van onze website.

Omdat communicatie hoog op onze VUG-agenda staat, zijn we benieuwd naar uw reacties: (Reageer hier). Daarnaast zullen we, zoals in de strategie ook al aangestipt, nog verder uw mening en meedenken op prijs stellen bij onze verdere communicatieontwikkelingen.

Voor leden die niet digitaal bij ons bekend zijn, blijft vanzelfsprekend de papieren route met twee uitgaven per jaar beschikbaar waarin de aankondiging van de ALV vergaderingen.

Ik wens u veel leesplezier en zie uit naar uw reacties en suggesties.

Nico Overbeeke
Voorzitter VUG

Terugblik op najaars ALV 2022

Wij kijken terug op een goede Algemene Leden Vergadering die op dinsdag 15 november j.l. vanuit HIVE in Wageningen werd uitgezonden. Er namen 101 personen aan deze online vergadering deel.

Belangrijkste agendapunten waren de presentatie en acceptatie van de VUG-begroting 2023 en de voortgang in de acties die ingezet zijn ten aanzien van de in maart 2022 goedgekeurde VUG-strategie. Met name werd ingegaan in de ledenwerving, die van belang is om de VUG slagvaardig te houden in de ontwikkelingen rond de pensioenen.

Zeker nu de Tweede Kamer zijn goedkeuring heeft verleend aan het wetsvoorstel “Wet Toekomst Pensioenen” (WTP) is het van belang dat ook de gepensioneerden hun inbreng geven in de stappen die gezet worden om van wet tot implementatie te komen. Naar het zich laat aanzien zal deze wet voornamelijk van belang zijn voor de gepensioneerden die deel uitmaken van de Forward kring van het APF Unilever. Er is nog geen vertegenwoordiging van gepensioneerden in het Verantwoordings Orgaan van Forward, maar kijkt de VUG wel mee naar hun belangen..

Voor ontvangers van het Unilever-pensioen via Progress ziet het ernaar uit dat Progress als gesloten fonds onder de huidige regelingen blijft en dit is inclusief de bijstortverplichting door Unilever als de nood aan de man komt.

Na afloop van de vergadering hielden mevrouw Jeannelle Kooman (Directeur Pensioenen APF Unilever Progress/Forward) en mevrouw Hedda Renooij (Algemeen Directeur APF Unilever Progress/Forward), een goede en informatieve presentatie over respectievelijk de “Ontwikkelingen bij het Unilever APF” en “Ontwikkelingen rond het Nieuw Pensioen Akkoord”.

In het enkel voor VUG-leden toegankelijke deel van onze website www.u-vitalis.nl -> VUG is een kopie aanwezig van de powerpoint presentatie. Om informatie op dit deel te kunnen lezen dient u eerst in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe meer leden, hoe sterker de VUG staat

De VUG is op zoek naar nieuwe leden. En u kunt daarbij helpen. Lees hieronder hoe en waarom.

Een belangrijk nieuw element van het nieuwe Pensioen Akkoord is dat gepensioneerden “gehoord” moeten worden bij belangrijke beslissingen over hun pensioen. Dat hoorrecht wordt verleend aan gepensioneerdenverenigingen. Hoe meer leden de VUG dus telt, hoe sterker onze stem wordt gehoord.

Momenteel is ongeveer 50% van de deelnemers aan Progress en Forward lid van de VUG. Door vergrijzing is dit percentage dalende. Om het ledental op peil te houden, is er nu een VUG-werkgroep geformeerd. Een van de aandachtspunten van deze werkgroep is het belang van de VUG al tijdens de periode van pensioenaanvraag te benadrukken. De aandacht gaat daarbij uit nieuw-gepensioneerden uit generatie X, de millenials, maar ook naar andere toekomstige deelnemers aan onze pensioenfondsen die gedurende hun loopbaan buiten Unilever één of meerdere werkgevers hebben gehad.

Strengere privacywetgeving maakt dat het steeds lastiger wordt de gegevens van deze groepen te achterhalen. Vandaar dit dringende beroep op alle VUG-leden: Mocht u voormalige Unilever-medewerkers kennen die deelnemen aan onze pensioenfondsen, maar nog geen lid zijn van de VUG, overtuig hen s.v.p, zo snel mogelijk lid te worden. Het VUG-lidmaatschap is sowieso ook nodig om eventueel lid te kunnen worden van een van de lokale Ontmoetings- en Ontspanningsverenigingen van de Unilever-maatschappij waar men heeft gewerkt. Elk nieuw lidmaatschap draagt eraan bij onze gezamenlijke pensioenbelangen zo goed mogelijk te behartigen.

-> Belangstellenden kunnen zich aanmelden via ons digitale aanmeldformulier.

VUG Jaarverslag 2022 verschenen

Medio januari verscheen het VUG jaarverslag 2022. Belangenbehartiging voor onze gepensioneerden stond opnieuw prominent op de agenda. Het VUG Jaarverslag 2022 biedt een opsomming van de activiteiten binnen het VUG-bestuur, de Belangenbehartiging van VUG-leden richting onder meer de nieuwe Koepel Gepensioneerden, de COGU, U-Vitalis.nl en de Ontspannings- & Ontmoetingsverenigingen (O&O). (Lees verder).

Verhoging pensioenen

Wij zijn met u verheugd dat het bestuur van het Unilever APF heeft bekendgemaakt dat op 1 januari 2023 de Progress-pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers) niet volledig, maar gedeeltelijk worden verhoogd met 13,54 %. Voor de Forward-gepensioneerden worden de pensioenen volgens de  geldende maximaal afspraken verhoogd met 13,05 %, wat ook niet volledig is.

Wie de media volgt, weet dat de Tweede Kamer intussen met een ruime meerderheid de Wet toekomst pensioenen heeft aangenomen. Met deze stemming is de discussie echter nog niet afgelopen. De Eerste Kamer begint in januari aan de behandeling van de wet. Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan kan de wet op 1 juli 2023 ingaan.

Nieuws uit de Onderafdelingen

Gepensioneerdenvereniging Calvé stopt

De Ontmoetings- en Ontspanningsvereniging Unilever Gepensioneerden Calvé is gestopt met hun activiteiten. Dit is besloten in hun ALV. Belangrijke reden is de gemiddeld hoge leeftijd van leden, waardoor ook de opvolging van bestuursleden in het gedrang kwam. De VUG betreurt het, maar heeft volledig begrip voor de situatie. Onderzocht wordt momenteel of de Calvé-leden kunnen worden ondergebracht bij een andere lokale vereniging.

Het mocht weer: Kerstbijeenkomst VGU-HkR

Vrijdag 8 december was het eindelijk weer zover. Voor het eerst sinds december 2019 namen de gepensioneerden van het Hoofdkantoor en Research weer deel aan de traditionele Kerstbijeenkomst. En traditioneel betekent dus een Algemene Ledenvergadering, een muzikaal intermezzo en een heerlijk in het restaurant van het hoofdkantoor geserveerd vijfgangen kerstdiner. (Lees verder)

Eerder verschenen op www.u-vitalis.nl

Oud-Unilevertopman Floris Maljers overleden

Op vrijdag 2 december overleed oud-Unilevertopman Floris Maljers Hij werd 89 jaar. De heer Maljers leidde het Unilever-concern van 1984 tot 1994.
Ook was de heer Maljers commissaris bij diverse grote bedrijven waaronder KLM, Philips en ABN AMRO. (Lees verder)

Unilever Researchprijzen weer uitgereikt

Eind 24 november namen dertien getalenteerde jonge wetenschappers in Nederland
de Unilever Researchprijs  prijzen in ontvangst. Deze traditioneel jaarlijkse gebeurtenis had na twee jaar met Covid beperkingen weer live plaats in HIVE te Wageningen. (Lees verder)

Kijk voor meer actueel nieuws - ook over onze lokale O&O-verenigingen - regelmatig op onze website www.u-vitalis.nl

Agenda VUG 2023

Donderdag 20 april - Algemene Leden Vergadering in het Groothandelsgebouw Rotterdam samen met VGU-HkR

Donderdag 23 november - Algemene Leden Vergadering - webinar. 

Colofon

VUG@Nieuws is bestemd voor de leden van de Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG) en verschijnt in digitale vorm vier maal per jaar. Bezoek voor het laatste nieuws regelmatig onze website www.u-vitalis.nl.

Vragen of reageren?
Heeft u vragen of wilt u reageren op deze editie van VUG@Nieuws? Neem contact op met onze secretaris dhr. J(an) Maat via het e-mailadres:
VUG-secretaris@u-vitalis.nl

Krijgt u (binnenkort) een nieuw e-mailadres? Geef dit dan s.v.p. even aan ons door
.
Printversie Printversie