U-Vitalis Nieuwsbrief

maart 2022

Dilemma

Eindelijk worden de teugels van allerlei Coronabeperkingen stapsgewijs losgelaten en dan doemt alweer het volgende probleem op: een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Twee totaal verschillende ontwikkelingen waarmee we via uiteenlopende media werden en worden geconfronteerd en die je als gepensioneerde een ronduit machteloos gevoel geven. Onder deze zeer verontrustende omstandigheden kabbelt ons leven zo goed en kwaad als het kan voort. En gebeuren in pensioenland dingen waarover wij u in deze nieuwsbrief toch willen informeren. Met dit dilemma zetten we hier onze belangrijkste nieuwsfeiten uit de afgelopen periode voor u op een rijtje.

Team U-Vitalis

KG blij met senaatsmoties tegen ontkoppeling AOW

De Koepel Gepensioneerden is blij met het nieus dat Senaat  maar liefst drie moties tegen ontkoppeling AOW aanneemt. In dezelfde nieuwsbrief ook de resultaten van een onderzoek naar langer thuis kunnen wonen van senioren.
Lees meer...

Hoogste onder-liggende omzetgroei in negen jaar

Op 10 februari publiceerde Unilever de 2021 jaarcijfers.
De meest in het oog springende resultaten en verwachtingen zijn hier samengevat.
Lees meer...


COGU is op zoek naar nieuwe bezoekers

De COGU is regelmatig op zoek naar nieuwe COGU-bezoekers. Veel oud-collega's kijken uit naar uw bezoek. Wie meldt zich aan voor deze dankbare taak?
Op dit moment zijn er volgende vacatures in Zeeuws Vlaanderen, Geldrop en omstreken en Hoogeveen.
Lees meer...


Nieuwe data voor de ALV’s van VUG en VGU-HkR

Mede ingegeven door het feit dat de Covid-maatregelen door de overheid steeds verder worden versoepeld, hebben de besturen van de VUG en die van de VGU-HkR besloten hun ALV's te verplaatsen van 5 april naar woensdag 18 mei.
Lees meer...


Conny Braams Global Marketeer van het Jaar 2021

De WFA (World Federation of Advertisers) heeft Conny Braams
benoemd tot Global Marketeer van het jaar 2021. De shortlist voor deze eervolle prijs uit telde zeven genomineerden.
Lees meer...


Unilever vereenvoudigt organisatiestructuur

Unilever kondigt vandaag wijzigingen aan in haar organisatiestructuur. Doel van de aanpassingen is volgens CEO Alan Jope te komen tot een eenvoudiger, meer categoriegericht bedrijf.
Lees meer...

Nieuw e-mailadres? Geef dit s.v.p. ook aan ons door!

Van een onlangs naar de VUG-leden verstuurde e-mail kwam 3% onbestelbaar retour. Veelal omdat een nieuw e-mailadres niet was doorgegeven.
Lees meer...


Wijzigingen in raad van commissarissen Unilever

Mevrouw Gerdi A. Verbeet is per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland, als opvolger van de heer Drs. C.W. (Kees) van der Waaij.
Lees meer...


Margarinefabriek maakt plaats voor 1.200 woningen

Op de plaats waar Unilever 130 jaar margarine fabriceerde verrijzen binnenkort 1200 woningen. Voorheen rolde hier margarinekuipjes van de band.
Lees meer...


Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers

In haar nieuwsbrief 45 deelt de Koepel Gepensioneerden een oproep van het Rode Kruis. Deze organistaie is op zoek naar personen die het vrijwilligerscorps willen komen versterken.
Lees meer...


Forse verhoging voor Progress-gepensioneerden

Dankzij financieel herstel wordt het Progress-pensioen op 1 januari volledig volgens de doelstelling verhoogd. Door de hoge inflatie de hoogste indexatie sinds 2003. De verhoging geldt voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers.
Lees meer...
Bezoek regelmatig www.u-vitalis.nl en blijf zo op de hoogte van alle VUG nieuws