Vitaliteitsdag 2017 - Hoe wil ik oud(er) worden? (Betty Meyboom)

Hoe wil ik oud(er) worden?

Samenvatting van de inleiding van Prof. Dr. B. Meyboom-De Jong, gehouden tijdens de SBZ Vitaliteitsdag 2017 in Papendal

 

Om vitaal en zinvol oud te worden is het verstandig om je tijdig en regelmatig af te vragen 'hoe wil ik oud(er) worden?' Daarbij is de eigen kwaliteit van leven leidend. Maak een plan voor de korte en de langere termijn.

Het is verstandig om na je pensioen over een aantal vragen na te denken of te reflecteren.

Reflecteren is kritisch nadenken over en het met aandacht onderzoeken van de eigen ervaring, het bewust worden en verhelderen van de betekenis voor het eigen functioneren en handelen, voor het eigen ouder worden. Het is ook verkregen inzichten inzetten voor het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van het eigen functioneren. Reflecteren kun je in je eentje, met jezelf en met anderen.

Vragen om op te reflecteren zijn bijvoorbeeld: 1. Is mijn huis en mijn woonplek levensloop bestendig? Wat doe ik als mijn partner wegvalt of ik niet meer kan auto rijden? 2. Hoe zit het met mijn sociale contacten? Wat beteken ik voor anderen en wat betekenen anderen voor mij? 3. Denkt u wel eens na over de zin van het leven, over wat voor u van betekenis is en wat het leven zin geeft? Wat geeft u houvast? 4. Welke wensen en behoeften hebt u ten aanzien van uw laatste levensfase?

 

BeterOud in de toekomst

De ouderdom, de periode na uw werkzame leven/pensioen is een nieuwe levensfase waarin u uw leven voortzet en de mogelijkheden die de nieuwe levensfase u biedt benut. Nu hebt u meer tijd, u bent verlost van de druk van opvoeding, werk met deadlines en andere externe verplichtingen.

Beleef deze levensfase als een fase waarin u nog steeds de hoofdrol speelt en zelf beslist wat er gebeurt zodat u de gewenste kwaliteit van leven ervaart. Het gaat om uw leven waarin u zoveel mogelijk de regie hebt. Er komen tegenslagen en verliezen, maar die waren er in vroegere levensfasen ook. Ook vroeger zaten er zaken tegen.

BeterOud (www.BeterOud.nl) is bedoeld om iedereen daarbij, live en online, te ondersteunen en te inspireren. Zodat het ons samen beter lukt die volgende fase haar eigen, nieuwe waarde toe te kennen.

In de toekomstvisie op wonen, welzijn en zorg voor ouderen staat als ambitie geformuleerd dat ouderen in 2025 hun kwaliteit van leven een ruime voldoende geven. Zeggenschap, menswaardigheid, wederkerigheid, zingeving en kwaliteit en doelmatigheid zijn daarin de elementen die ons verbinden en eigen kracht, voorzorg, maatwerk, samenhang en innovatiekracht zijn de sleutels om de geformuleerde ambitie te realiseren.

 

Blauwe zones (www.deblauwezone.nl)

Er bestaan in de wereld vijf blauwe zones waar mensen veel ouder worden, en ook gezonder oud worden. Bij onderzoek zijn hier negen overeenkomstige krachten bekend geworden onder de naam Power 9, die bijdragen aan een langer vitaal leven: Beweeg voldoende op een natuurlijke manier; Onthaast; Kies een doel in je leven; Eet matig en langzaam, vooral meer plantaardig voedsel; Drink twee glazen rode wijn per dag; Onderhoud uw familiebanden, die zijn heel belangrijk; Wees onderdeel van een gemeenschap; Veel sociale contacten en vrienden zorgen voor een langer en gelukkiger leven.

 

Wat kunt u zelf doen om vitaal oud te worden?

Hoe kan ik mijn kwaliteit van leven in deze levensfase waarin ik ouder word behouden?

1. Bewegen: beweeg meer en intensiever zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal; dit voorkomt vallen en stelt dementie uit.

2. Niet roken en als u dat toch doet: stop met roken of verminder drastisch.

3. Voeding: eet gevarieerd maar zorg dat u geen vetzak wordt. Eiwitten en vitamine D!

4. Matig uw alcoholgebruik.

5. Schud uw zorgen dagelijks af. Vergeet wat achter u ligt vooral de nare dingen, kijk vooruit.

6. Ga digitaal met tablet en smartphone. Zo kunt u op de hoogte en in contact blijven.

7. Voorzorg. Onderken tijdig het risico op kwetsbaarheid en speel daarop in. Blijf op de hoogte van de mogelijkheden van hulp en ondersteuning en van maatschappelijke ontwikkelingen.

8. Wees voorbereid op een periode waarin u niet meer alles kan, wat u wilt.

9. Gebruik hulpmiddelen en vraag tijdig hulp.

10. Schrijf uw wensen en behoeften ten aanzien van uw levenseinde op en evalueer die jaarlijks. Bespreek ze met uw naasten en met uw huisarts.

11. Weet wat u slikt.

12. Geef uw oudere familieleden en vrienden een uitje voor hun verjaardag.

Tot besluit: Vitaal oud worden is niet genoeg. Het gaat om vitaal en zinvol oud worden. Investeer in sociale contacten en doe vrijwilligerswerk; Leef actief: Ga meer en intensiever bewegen zowel lichamelijk, mentaal, sociaal als digitaal; Vraag u af wat uw leven zin geeft: Wat maakt uw leven de moete waard? Waar beleeft u plezier aan? Waar komt u ’s morgens uw bed voor uit? Doe nieuwe dingen. Als u zich eenzaam voelt, probeer iets te ondernemen. Pas uw woning tijdig aan of verhuis. Participeer en beslis mee.

Van Healthy Ageing naar Happy Ageing!  

 

Betty Meyboom