Zilveren Kruis – indienen/inzage declaraties

14/05 - In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering van de VUG van 17/4 j.l. en de SbZ/ZK nieuwsbrief voorjaar 2018 treft u nadere informatie aan:

 

Hoe kunt u declareren en hoe kunt u inzage hebben in uw declaraties.

Er zijn de volgende digitale mogelijkheden:

  • via de gratis Zilveren Kruis app. Hiervoor heeft u geen DigiD nodig.
    Hiermee kunt u alleen declareren!
    De vergoeding staat binnen 3 dagen op uw rekening.
  • via Mijn Zilveren Kruis. Hiervoor heeft u wel DigiD nodig.
    Wilt u ook uw declaraties inzien, dan is een sms-controle noodzakelijk.
 

Per post:
Stuur de originele nota in een envelop met postzegel naar onderstaand adres. U ontvangt dan in 10 werkdagen uw vergoeding en het declaratieoverzicht.

Zilveren Kruis
Afdeling Declaratieservice
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

 

Al deze mogelijkheden staan helder vermeld op de website van Zilveren Kruis: www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/declareren

Zijn er nog vragen, belt u dan met de klantenservice van Zilveren Kruis.
Telefoonnummer: 071 – 751 00 52

Het bestuur van Stichting Steun bij Ziekte