10 jaar Vitaliteitsdag : 2010-2019

21/8 - Wij hopen/wensen dat u zich allen in goede gezond-heid bevindt. Vooral het ontbreken van een duidelijk toekomstperspectief door het coronavirus ervaren wij nog wel als een groot probleem.

Zoals wij in onze Nieuwsbrief 01, Lente 2020, al hebben gemeld, hebben wij wat de
11e Vitaliteitsdag had moeten worden af moeten gelasten. Maar we vonden dat wel een
aanleiding om terug te kijken op de voorgaande 10 evenementen.

Onderstaande nieuwsbrief, die meer de betiteling ‘magazine’ verdient, geeft, vinden wij een
mooi en uitvoerig overzicht van de eerste tien jaar vitaliteits-activiteiten. We hopen dat ook u
de dag of dagen waar u bij was op deze manier herbeleeft. Dat overkwam ons in ieder geval
wel bij het samenstellen.

Veel plezier ermee en volgend jaar pakken we gezond de draad weer op.

Met hartelijke groeten,

Leen van de Graaf
Liesbeth Korswagen
Gert Schipper
Bert Vermeijden

Bestuur Stichting Steun bij Ziekte

Loading...