Eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Forward en Progress!

20/10 - In september is de meest recente nieuwsbrief van Progress verzonden. Deze kunt u nalezen op de Progress website. Bij die nieuwsbrief was een korte brief van de heer Rob Kragten (Algemeen Directeur Progress) bijgesloten met belangrijke informatie over de wijziging van het indexatiebeleid per 1 januari 2015.

Alle regels zijn overzichtelijk op een rij gezet in een bijlage, die u goed dient te bewaren.

 

Unilever APF is ‘Beste pensioenfonds van Nederland’

22/06 - Het Unilever Algemeen Pensioenfonds is winnaar van de gouden Pensioen Pro Award voor ‘Beste Nederlandse Pensioenfonds van 2017’. Het fonds werd door een publieksjury gekozen uit een shortlist van drie kandidaten. In totaal brachten 1628 mensen een stem uit.

Het fonds ontving de prijs uit handen van Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson, aan het slot van het Pensioen Pro jaarcongres, dat dit jaar door zo’n 330 mensen bezocht werd.

Bij Unilever is in 2015 het db-fonds Progress gesloten, waarna nieuwe opbouw werd ondergebracht in een nieuw cdc-fonds, Forward. Per 2017 zijn beide fondsen gefuseerd in een apf, zodat naast vermogensbeheer ook bestuur samen kan worden gedaan. Een significante stap naar betere toekomstbestendigheid, vond de vakjury. Een jurylid: ‘Fantastisch wat ze daar doen.’

Progress winnaar beste pensioenfonds

Rob Kragten, directeur van het Unilever APF, ontvangt de prijs voor
beste pensioenfonds van Nederland’ uit handen van
Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson. | Foto Wiebe Kiestra.

Stichting Steun bij Ziekte

SBZ ZK anim

 

  Documenten/Evenementen

  Documenten archief
  Contact

Stichting Steun bij Ziekte
Heeft u vragen aan het bestuur? Stuur een e-mail naar de secretaris:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Bellen kan ook: 010-4133637. 

Zilveren Kruis
Heft u vragen over vergoedingen e.d., bel met de Unilever/SbZ-klantenservice, 071-7510052


Handige links waar veel informatie te vinden is:

  Fotoboeken

 

Stichting Steun bij Ziekte

Opgericht in 2005 ter behartiging van de belangen van ex-Unilever werknemers op het terrein van zorgverzekering

 

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft Unilever de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverzekering van zijn postactieve werknemers neergelegd bij de gepensioneerden zelf. Daarom is eind 2005 vanuit de toenmalige Raad van Unilever Gepensioneerdenverenigingen (voorganger van de Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG)) de Stichting Steun bij Ziekte (SbZ) opgericht. Deze stichting heeft, in nauwe samenwerking met Unilever, met Zilveren Kruis (ZK) een overeenkomst gesloten voor een collectieve zorgverzekering en daarbij de nodige kortingen bedongen op de premie.


Aan deze verzekering kunnen alle postactieve/gepensioneerde werknemers van Unilever en hun partners, beiden voor zover zij in Nederland wonen en een pensioenuitkering ontvangen van Stichting Unilever pensioenfonds “Progress en Forward”, deelnemen.

 

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden; uit zijn midden wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd.

4. foto bestuur 2

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen (foto v.l.n.r.):

  • Gert Schipper, voorzitter
  • Liesbeth Korswagen, secretaris
  • Gerard Prins, lid
  • Leen van de Graaf, penningmeester
  • Bert Vermeijden, communicatie

 

De bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd en zijn herkiesbaar.

 

Als een van de weinige collectiviteiten van gepensioneerden op het gebied van zorgverzekering beschikt SbZ over een relatief bescheiden eigen vermogen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Unilever, onze voormalige werkgever. Unilever heeft destijds een deel van het batig saldo, dat na liquidatie van het ‘oude’ Steun bij Ziekte overbleef, naar de stichting doorgeschoven. Overigens met de nadrukkelijke opdracht om, naast het zorgen voor het ook op lange termijn voortbestaan van de stichting, met dit budget vitaliteits-activiteiten te organiseren. Dat is ook wat daadwerkelijk de afgelopen jaren gedaan is.

 

De verzekerden die bij de SbZ collectiviteit zijn aangesloten, ontvangen twee maal per jaar een nieuwsbrief onder redactie van SbZ en ZK. Op de website van U-Vitalis wordt onder het kopje ’Steun bij Ziekte’ regelmatig over actuele zorgontwikkelingen gepubliceerd.

 

Verzekeren bij Steun bij Ziekte

Bent u, als postactieve Unilever werknemer en ontvanger van een Progress/Forward- pensioen, nog niet verzekerd onder het Unilever/SbZ collectief bij Zilveren Kruis?

Overstappen kan per 1 januari van elk kalenderjaar. Uw huidige zorgverzekering moet wel opgezegd worden. Overstappen kan via de internetsite: www.zk.nl/sbz

Wanneer u inlogt met het contractnummer 205210219 heeft u toegang tot alle informatie over kortingen, premies, vergoedingen, (gratis) extra’s die voor de collectiviteit SbZ gelden.

U kunt ook bellen met Unilever/SbZ klantenservice van Zilveren Kruis, telefoon 071 - 751 0052.

 

Secretariaat

Voor vragen kunt u zich uiteraard ook wenden tot het secretariaat van de stichting, liefst per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 010 - 413 3637.

 

Het bestuur van de Stichting

Najaar 2019