Unilever APF: Volledige indexatie gepensioneerden

28/11 - Het Bestuur van Unilever APF verhoogt de pensioenen. Pensioen­gerechtigden en gewezen deelnemers ontvangen per 1/1/2020 een pensioen­verhoging van 1,73%.


Besloten is om alle pensioenen volledig volgens de doelstelling te verhogen. 
Bepalend voor het besluit om de pensioenen wel of niet te verhogen is de financiële situatie. Die financiële situatie was eind oktober voor zowel Progress als Forward nog voldoende (zie de toelichtende cijfers hieronder) om de pensioenen per 1 januari 2020 volledig volgens onze doelstelling te verhogen.


Onze doelstelling voor gepensioneerden en gewezen deelnemers is een pensioenverhoging die gelijk is aan de prijsontwikkeling over het afgelopen jaar (van 1 november 2018 tot 1 november 2019). Wij gaan hiervoor uit van de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat cijfer vastgesteld op 1,73%.


Wij benadrukken dat de dekkingsgraden het afgelopen jaar flink zijn gedaald. Wanneer deze dalende tendens aanhoudt, komen indexaties de komende jaren onder druk te staan. U leest hier meer over in ons artikel Dekkingsgraden vertonen dalende lijn.

 

Toelichting op de huidige financiële situatie per kring

 

  • Progress: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 125%. Bij het besluit over een verhoging van de pensioenen kijkt het Bestuur naar de beleidsdekkingsgraad; dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden. Die was eind oktober 128%. Volledige indexatie is alleen toegestaan als die beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenoemde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam eind oktober uit op 122%. Dit maakt een volledige indexatie van 1,73% per 1 januari 2020 mogelijk.

    Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting

 

  • Forward: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 120%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de twaalf voorgaande maanden – is bepalend voor het indexatiebesluit. Deze was eind oktober 127%. De ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad), waarboven een volledige indexatie is toegestaan, bedroeg 125%. De dekkingsgraad van Forward is dus net hoog genoeg voor een volledige indexatie van 1,73% per 1 januari 2020.

    Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting

 

eService

eService-abonnees en bezoekers van de website van Unilever APF zijn als eerste van dit nieuws op de hoogte.
In december informeren Unilever APF alle gepensioneerden per brief over de pensioenverhoging.

 

Bron: eService Unilever APF 28 november 2019

Overige berichten uit deze eService zijn:

Geen pensioenverhoging actieven op 1 januari

 

Dekkingsgraden vertonen dalende lijn

 

Uw pensioen in drie scenario's