Forse verhoging voor Progress-gepensioneerden

27/11 - Dankzij financieel herstel wordt uw Progress-pensioen op 1 januari volledig volgens de doelstelling verhoogd. Door de hoge inflatie de hoogste indexatie sinds 2003.

stoplicht

Deze verhoging geldt voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers).

Bovendien is de financiële situatie van Progress inmiddels goed genoeg om de gemiste indexatie van 2021 in te halen. In dit artikel leest u welke verhoging in januari wordt toegekend.

Hoogste indexatie sinds 2003
Voor beide bovengenoemde groepen is onze doelstelling een pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de prijsontwikkeling* in het afgelopen jaar (van 1 november 2020 tot 1 november 2021). De prijzen stegen in die periode met 3,28%.

Om het volledige percentage van de prijsstijging toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar. Met 140% was deze dekkingsgraad van Progress op 31 oktober jl. hoog genoeg. Het bestuur van ons fonds kon daarom besluiten tot een pensioenverhoging van 3,28%. Dit is de hoogste indexatie sinds 2003.

Inhaalindexatie op 1 januari 2022
Begin van dit jaar kon Progress geen volledige, maar wel een gedeeltelijke indexatie toekennen; de financiële situatie was toen niet voldoende. De huidige financiële situatie van Progress maakt echter een zogenoemde ‘inhaalindexatie’ van 0,37% op 1 januari a.s. mogelijk. Die is alleen bestemd voor personen die op 1 januari 2021 al pensioengerechtigd of gewezen deelnemer waren en toen deze 0,37% misliepen.

Progress financieel hersteld
De beleidsdekkingsgraad van Progress is het afgelopen jaar flink gestegen, van 118% naar 140%. Dat komt enerzijds door goede beleggingsresultaten waardoor het vermogen groeide. Anderzijds daalden de pensioenverplichtingen, met name door een stijging van de rekenrente.

* Voor de prijsontwikkeling gaan wij uit van de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid). Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat cijfer vastgesteld op 3,28%.​

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van het percentage waarmee de pensioenen worden verhoogd. In december informeren wij alle gepensioneerden persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.

Bron: Progress