Nieuwsbrief Unilever APF oktober 2022

01/11 - Serie ‘Beleggen voor een goed pensioen’ –
deel 1 Waarom het Unilever Pensioenfonds belegt; 
Resultaten onderzoek Risicohouding; en nog veel meer ...

...zoals: Ingang nieuwe pensioenstelsel halfjaar uitgesteld; Risico’s bij Progress verder afgebouwd; Financiële situatie Forward en Progress derde kwartaal 2022; Samenstelling VO bekend.


Loading...