Uitnodiging voor VUG-Algemene Ledenvergadering

25/03 - Wij nodigen u uit voor onze Algemene Leden-vergadering (ALV) op dinsdag 16 april 2019 in het Engels Meeting & Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam.

 

De bijeenkomst begint om 12.00 uur met een broodjeslunch aansluitend op de ALV van de VGU-HkR.
 

Wilt u uw aanwezigheid bij de lunch vóór 11 april doorgeven aan onze secretaris, Jan Maat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), voor zover u dat al niet heeft gedaan bij de VGU-HkR?

De ALV begint om 12.45 uur en we verwachten deze om 14.45 uur te sluiten. Aansluitend (om 14.45 uur dus!) zal mevrouw Connie Braams, General Manager Unilever Benelux, een voordracht geven.

Agenda

 1. Welkom, opening, vaststelling definitieve agenda (Nico Overbeeke)
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 13 november 2018
 4. Bestuurssamenstelling: Mark Goedhart is op eigen verzoek aftredend. Het bestuur stelt voor Jan Verburg te benoemen tot lid van het bestuur in de rol van penningmeester. Truus Hemstra, Bert Beij, Nico Overbeeke en Jan Maat zijn aftredend en stellen zich allen herkiesbaar. Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat
 5. Visieontwikkeling bij de O&O verenigingen en voorstel ter goedkeuring (Ton Lotterman)
 6. Financiën VUG: Jaarrekening 2018: verslag kascommissie en goedkeuring verkiezing nieuw lid kascommissie, begroting 2019 en daarin verdeling Unilever subsidiegelden (Mark Goedhart)
 7. APF Unilever kring Progress (Mieke Claushuis)
 8. KNVG-ontwikkelingen (Bert Beij)
 9. U-Vitalis en communicatie (Harry Jongeneelen)
 10. Steun bij Ziekte (Gert Schipper)
 11. Contact Orgaan Gepensioneerden Unilever (COGU, Mark Goedhart)
 12. Rondvraag (Nico Overbeeke)
 13. Sluiting

De onderliggende documenten en het jaarverslag van het VUG-bestuur worden of zijn geplaatst op de U-Vitalis website.

Voor reiskosten met het openbaar vervoer boven de tien Euro kan bij de penningmeester Mark Goedhart een vergoeding worden verkregen.