Uitnodiging VUG Algemene Ledenvergadering

22/10 - Het bestuur van de Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG) nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die wordt gehouden op dinsdagmiddag 10/11/2020. 

 

UPDATE 29 oktober

Voor dit VUG webinar heeft zich een recordaantal VUG-leden ingeschreven.

Iedereen die zich voor het webinar heeft aangemeld krijgt dezer dagen via het door haar of hem opgegeven e-mailadres een document met voorinformatie toegestuurd.

Voor het inloggen bij de webinarzelf ontvangen deelnemers ook nog een persoonlijke mail waarin de instructies en inloglink staan vermeld.

 

webinarVUG tn

 

Er is voor gekozen deze ALV via een zogenoemd webinar te houden. Dit omdat een fysieke samenkomst van zoveel personen in deze tijden van Coronacrisis moeilijk uitvoerbaar en niet verantwoord is. Een ALV bijeenkomst is statutair echter wel gewenst omdat er formeel een aantal besluiten geaccordeerd moet worden door de ledenvergadering. Op grond van een overheidsbesluit zijn digitale ALVs rechtsgeldig.

 

Hedda Renooij, Algemeen Directeur van het APF Unilever zal tijdens dit webinar een voordracht geven die ingaat op alle veranderingen die zich met betrekking tot Progress voordoen en daarbij ook graag ingaat op vragen vanuit de leden.

 

VUG-leden kunnen het webinar veilig thuis volgen via computer, laptop of smartphone.
Een (al dan niet ingebouwde camera of microfoon) zijn niet nodig om te kunnen deelnemen. Wel is het zaak dat de speakers van uw computer of laptop werken.

 

Aanmelden

Om te kunnen deelnemen is het wel zaak u hiervoor tijdig aan te melden. Dat kan via het aanmeldingsformulier - klik hier (of ga naar www.u-vitalis.nl/10.november).

Op ditzelfde formulier kunt u uw al vragen doorgeven die u tijdens de ALV graag beantwoord ziet.

 

VUG Nieuwsbrief 36

Voor meer informatie, waaronder ook de volledige agenda, wordt u verwezen naar de VUG Nieuwsbrief nummer 36. Alle VUG-leden hebben deze nieuwsbrief inmiddels per e-mail of eventueel per post ontvangen.

 

Het bestuur hoopt veel VUG-leden te mogen begroeten tijdens het ALV webinar van dinsdagmiddag 10 november, aanvang 13.30 uur.

 

- Aanmeldingsformulier (uitsluitend voor VUG-leden)