Veel positieve reacties VUG ALV webinar

12/11 - Dinsdag vond de allereerste VUG ALV in webinar formaat plaats. Naast inlogproblemen voor een klein deel van de deelnemers was een meerderheid na afloop enthousiast en positief.

 survey tn 

De voorbereidingen waren intensiever dan bij aanvang verwacht. Het is toch iets nieuws en vraagt andere voorbereiding dan een “klassieke” ALV op een locatie. Het kleine team met technische ondersteuning vanuit HIVE (Het Unilever Global Foods Innovation Centre in Wageningen wordt HIVE genoemd, letterlijk vertaald Bijenkorf), heeft zich prima van zijn taak gekweten.

 

De rond 200 deelnemers die ingelogd waren, konden na een fraaie introductie van Manfred Aben over het Innovation Centre tijdens de formele Algemene Ledenvergadering (ALV) online hun mening kenbaar maken over een aantal bestuursvoorstellen. Na een korte pauze volgde een boeiend en duidelijk verhaal van Hedda Renooij (Directeur Unilever APF) over de diverse pensioenzaken die momenteel spelen, van het Pensioenakkoord tot Unification (één Unilever hoofdkantoor in Londen).

 

Enquête

In de enquête na afloop toegezonden, hebben de deelnemers hun ervaringen in groten getale kenbaar gemaakt. Het cijfer voor de totale webinar werd met een gemiddelde van 8,1 beoordeeld.

 

Waarom een webinar?

Nadat de ALV in april geannuleerd moest worden wegens de Corona maatregelen heeft het VUG bestuur in haar vergadering van juli besloten de najaars ALV in webinar formaat op te zetten. Een klein team ging aan de slag met de opzet en uitvoering. Hoe werkt zo’n webinar? Wat is er voor nodig om uit zenden, om mee te kunnen doen? Hoe communiceer je een en ander met de leden? Hoe zorg je dat zoveel mogelijk leden bij de ALV betrokken worden? Dat laatste ook voor degenen die niet via internet kunnen meedoen? Hoe en waar ga je de presentaties opzetten en uitvoeren? Hoe doe je alles volgens de Corona-regels die op het moment van de ALV gelden? En zo waren er nog veel meer vragen te beantwoorden voordat deze ALV van start kon gaan.

 

De uitvoering verliep voor het overgrote deel heel voorspoedig. Er waren echter ook leden die geen verbinding konden krijgen. Wij gaan dit van geval tot geval proberen te onderzoeken zodat dit in de toekomst – bij een eventueel volgend webinar - voorkomen kan worden.

 

Het geluid was in het begin niet 100%, maar dit euvel kon nog tijdens de webinar gelukkig worden verholpen. Alle punten betreffende de uitvoering konden de deelnemers ook via de enquête kenbaar maken waarvan zeker gebruik is gemaakt.

 

Op grond van de huidige ervaringen en respons via de enquête zal het VUG bestuur het gebruik van het webinar formaat in de toekomst verder uitwerken.

 

Naast de concept notulen en de presentaties van Manfred Aben en Hedda Renooij (zie hieronder) wordt u binnenkort via het U-Vitalis kanaal ook nog geïnformeerd over enquêteresultaten. Vanzelfsprekend wordt ook in de volgende VUG-Nieuwsbrief nog aandacht besteed aan deze ALV.

 

Voor het moment dank aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid en het ‘webinar-team’, Jan Maat, Emile Verdegaal, Jan Verburg en Harry Jongeneelen. Het was een genoegen dit met jullie samen te kunnen doen.

 

Nico Overbeeke
Voorzitter VUG

 

 

- - -

 

Notulen, presentaties e.d.

Van deze ALV webinar zijn inmiddels verschillende documenten beschikbaar (notulen en presentaties).

U vindt deze stukken op de pagina Vergaderstukken VUG ALV webinar 10 november 2020 (s.v.p.inloggen)