Corona-aanpak VUG ALV webinar goed ontvangen

07/12 - De eerste Algemene Ledenvergadering via webinar is goed ontvangen. Aldus de na afloop gehouden enquête. Met een aantal verbeter­suggesties gaat het bestuur aan de slag.

Voor deze webinar hadden zich ruim 300 VUG-leden aangemeld. Uiteindelijk hebben er ruim 200 leden – een recordaantal - aan de ALV deelgenomen. Overige aanmelders waren om uiteenlopende afgehaakt. Sommigen waren de ALV vergeten of bleken op het laatste moment alsnog verhinderd, anderen ondervonden problemen met het inloggen.

Vooral dit laatste punt krijgt inmiddels extra aandacht van het bestuur. Mocht door corona besloten moeten worden een volgende vergadering opnieuw via een webinar te houden, dan is het streven het aantal inlogproblemen tot een uiterst minimum te beperken.

De ALV enquête is uitgestuurd naar alle ruim 300 aanmelders en er zijn 193 reacties ontvangen. Van de deelnemers had ca. 40% nog geen ervaring met digitale vergaderingen/webinars. Circa 10% van de respondenten ondervond problemen met inloggen of liep vast met het invullen en retourneren van de polls.

Het VUG bestuur gaat dit laatste verder onderzoeken. Op basis van de resultaten wordt bekeken of er voor een volgend webinar vooraf wellicht een aantal trainingssessies kunnen worden opgezet. VUG-leden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

Uitkomsten algemene vragen

  • De respondenten geven het webinar een gemiddelde score van 8,0
  • 60 % geeft aan na de Corona-beperkingen de voorkeur te geven jaarlijks één webinar ALV te houden en één ALV op locatie; 20% geeft de voorkeur aan twee webinars; eveneens 20% aan twee vergaderingen op locatie
  • 99% van de respondenten beoordelen de uitnodiging, de voorinformatie en de inloginformatie duidelijk en tijdig
  • 40% heeft opmerkingen over geluid, met name bij de sprekers voor de pauze. Tijdens de presentatie van Hedda Renooij na de pauze was het geluid goed.
  • Opm.: Ook het VUG-bestuur signaleerde in eerste deel technische problemen, die bij het testen niet naar voren kwamen maar tijdens de pauze alsnog zijn verholpen. BIj een volgende gelegenheid zal er extra worden getest.
  • 90% van de respondenten vindt de wisselingen tussen presentatie en spreker en de stemmingen via polls duidelijk en snel

Samenvattend komt het VUG-bestuur tot de conclusie dat we een goede eerste webinar met elkaar hebben beleefd. Er is nog wel een aantal verbeterpunten. Het VUG-bestuur gaat dit de komende periode oppakken om te bereiken dat bij een volgend webinar nóg meer leden deelnemen.

 

Reacties op de presentaties

Presentatie Manfred Aben

Dit optreden resulteerde in diverse opmerkingen en complimenten voor de heldere presentatie, de duurzame toekomst van Unilever, de leuke indruk van het fraaie gebouw in Wageningen en de interesse om dit gebouw zelf te mogen komen bekijken.


Vragen aan Manfred Aben:

V: Wat is Unilever's reactie is op COVID 19 met betrekking tot haar merken en producten (betaalbaarheid, beschikbaarheid etc) met name in ontwikkelingslanden, die momenteel hard getroffen worden door deze pandemie.
A: Unilever heeft op een groot aantal vlakken gereageerd op COVID, in het belang van alle partijen. Bijvoorbeeld een baangarantie voor 6 maanden, inclusief voor toeleveranciers. Een 500M krediet om klanten en toeleveranciers financiële ruimte te geven. Een 100M donatiefonds voor voedsel en hygiëne producten etc.
Meer kunt u vinden op https://www.unilever.com/news/covid-response/
En we hebben natuurlijk onze portfolio snel aangepast om aan de gewijzigde vraag te kunnen voldoen. Ook de toewijzing van medewerkers is zeer flexibel opgepakt. Door behendig en flexibel te werken kunnen mensen op verschillende projecten buiten hun normale baan ingezet worden en nieuwe ervaringen opdoen. Veel medewerkers die bijvoorbeeld voor FoodSolutions werken zijn ingezet om in de detailhandel te ondersteunen.

V: Hive: Wat betekent het, hoeveel mensen werken er?
A: Onze medewerkers hebben HIVE (bijenkorf) haar naam gegeven – een naam die een levendige gemeenschap weerspiegelt die nieuwe innovatie ideeën “bestuiven” in een symbiotisch ecosysteem ofwel een verbondenheid die duurzaam en wederzijds winstgevend is voor meerdere partijen.
Er werken zo’n 550 mensen in de HIVE en het is een zeer open en toegankelijk gebouw waar collega’s uit andere functies, klanten, toeleveranciers, studenten en andere gasten vaak samenwerken met de R&D’ers. Natuurlijk ten tijde van Corona werken veel van ons thuis. Maar we hopen snel de deuren weer geheel te kunnen openen!
Meer info op https://www.unilever.com/about/innovation/hive/

Presentatie Hedda Renooij

Op de presentatie van Hedda Renooij kwamen tientallen positieve opmerkingen binnen: helder, duidelijke uitleg over complexe materie; graag in de toekomst weer.

Vragen aan Hedda Renooij:

De diverse vragen die vooraf waren opgenomen in de presentatie en de vragen die tijdens de presentatie zijn gesteld, zijn in het webinar besproken. Enkele vragen die betrekking hebben op de Unificatie (één hoofdkantoor in Londen) en de eventuele consequenties daarvan alsmede de voortgang bij het nieuwe pensioenakkoord zullen in de komende tijd via de bekende communicatiekanalen van APF Unilever met de kringen Progress en Forward worden besproken. Deze informatie wordt dan gegeven op de website: https://www.unileverpensioenfonds.nl/ en via de eService van Unileverpensioenfonds , waarvoor u zich op de website kunt aanmelden.

Ook op www.U-Vitalis.nl kunt u links vinden naar deze informatie.


Vergaderstukken

De presentaties van Manfred Aben en Hedda Renooij zijn op de U-Vitalis website geplaatst op het met een wachtwoord beveiligde deel. Een link naar dit beveiligde deel vindt u op de VUG startpagina in de rechterkolom onder het kopje Vergaderstukken ALV 10/11/2020 (of klik hier {eerst inloggen) 

Tijdens de ALV presentatie is gebruik gemaakt van de eerder op dezelfde plek geplaatste voorinformatie (notulen e.d.). Ook een concept verslag van deze vergadering inclusief de genomen besluiten is op dit beveiligde deel geplaatst.

 

In de komende VUG Nieuwsbrief wordt nader ingegaan op deze ALV.