Tweede Algemene Ledenvergadering als webinar op rij  

28/04 - Op dinsdag 20 april namen 121 VUG-leden deel aan de ALV webinar, die opnieuw vanuit het Global Foods Innovation Centre HIVE in Wageningen werd ‘uitgezonden’.


Ook tijdens deze online vergadering kon er weer gestemd worden over diverse onderwerpen, zoals de financiële overzichten en de bestuurssamenstelling. Hiervan werd heel goed gebruik gemaakt en er was unanieme steun voor alle voorstellen!


Aansluitend gaf Annemarieke de Haan, Executive Vice President Unilever Benelux (foto) een zeer heldere, enthousiaste presentatie over de resultaten en ontwikkelingen van Unilever en Unilever Benelux in 2020, tijdens de corona pandemie. Ook deelde zij diverse nieuwe plannen, initiatieven en innovaties met het online VUG publiek, dat hiervoor zijn grote waardering liet blijken. Uit de vele positieve reacties kan worden opgemaakt dat diegenen die niet aan deze webinar deelnamen echt iets bijzonders hebben gemist!

Hopelijk kunnen wij van Annemarieke in de (nabije) toekomst nog een keer een update over Unilever krijgen, maar dan tijdens een live bijeenkomst.

Tijdens de ALV zijn er naast talrijke complimenten ook veel vragen binnengekomen. Het was dus een zeer interactieve en informatieve vergadering.

Slides en notulen

Inmiddels zijn de gebruikte slides en de concept-notulen op deze website geplaatst, inclusief de antwoorden op de gestelde vragen.