Voorzitter Koepel Gepensioneerden volgt pensioendebat

13/9 - Maandag vond in politiek Den Haag overleg plaats over een aantal zaken in verband met herziening van het nieuwe pensioenstelsel. KG-voorzitter John Kerstens doet verslag.


Loading...