Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

01/11 - Het bestuur nodigt alle leden uit voor de najaars Algemene Ledenvergadering waaraan u op donderdag 23 november via een online Zoom webinar kunt deelnemen.

AANMELDLINK (www.u-vitalis.nl/23november)


Deze ALV wordt gehouden van 10.30-12.00 uur. Gastspreker is Carla Hilhorst, Chief R&D Officer Unilever Nutrition Business Group.


VUG-leden kunnen zich aanmelden voor deze digitale ALV via www.u-vitalis.nl/23november. Op dit aanmeldingsformulier kunt u ook uw vragen kwijt die u tijdens de ALV graag beantwoord wilt zien.


Zoals in voorgaande Zoom-uitvoeringen zal het aantal presentaties beperkt zijn. Leden worden vanuit de diverse activiteiten via onze nieuwsbrief VUG@Nieuws #3 nader geïnformeerd.

 

Agenda

ALV VUG donderdag 23 november 2023 (online webinar)

 

1. Welkom, opening - Nico Overbeeke
2. Mededelingen en ingekomen stukken - Jan Maat
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering 20 april 2023 - Jan Maat
4. Financi├źn VUG: Concept begroting 2024 - Gerard Prins
5. Bestuurssamenstelling: Bert Beij is tussentijds aftredend. Tussentijdse verkiezing van twee nieuwe leden: Ron Potman en Pieter Kuipers stellen zich verkiesbaar - Nico Overbeeke
6. Veranderingen COGU - Gerard Prins
7. Ontwikkelingen Verenigingen - Ton Lotterman
8. Ledenwerving - Wouter Musters
9. Ontwikkelingen Wet Toekomst Pensioenen: VUG insteek - Nico Overbeeke
10. Rondvraag

 

Tot hier de onderwerpen die tijdens de ALV worden behandeld. Informatie over VO, U-Vitalis, COGU, Stichting SbZ, KG leest u in onze nieuwsbrief VUG@Nieuws #3, die per e-mail of post is verzonden aan alle VUG-leden.

 

Namens het VUG-bestuur,

Nico Overbeeke
Voorzitter