Stukken VGU-HkR Algemene Ledenvergadering 20 april 2021

Op deze pagina vindt u de relevante vergaderstukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering van de VGU-HkR die wordt gehouden op dinsdag 20 april 2021 vanaf ca. 11.30 uur.

 

Resultaten 2020

 

 

Balans 2020

 

 

Verslag ALV 12 december 2019

 

 

Kascontroles 2019 2020

 

 

 

VGUHkRbriefkascontrole2019

VGUHkRbriefkascontrole2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Fondsen

Verschillende Unilever werkmaatschappijen hebben een eigen sociaal fonds.

Hieronder leest u een overzicht.

 

 

 

 

 

  • SF4U - Sociaal Fonds Unilever R&D (voorheen Vlaardingen)

Het Sociaal Fonds URDV is een Stichting met statuten waarin omschreven staat binnen welke normen en voor welke doelen op het Fonds een beroep kan worden gedaan.

Om een beroep te kunnen doen voor ondersteuning moet je wel lid zijn van het Fonds! De meeste medewerkers worden lid bij indiensttreding maar het kan ook later. Dit heeft echter wel consequenties, want dan komen de kosten tijdens het eerste jaar van het
lidmaatschap niet in aanmerking voor een bijdrage door het Fonds.

Bij pensionering kan men lid blijven van het Sociaal Fonds. Je moet dat wel expliciet aangeven bij het Pensioenfonds om er zeker van te zijn dat de lidmaatschapskosten voortaan worden ingehouden via het Pensioen. Het is niet mogelijk om als gepensioneerde alsnog later lid te worden (tenzij overduidelijk kan worden aangetoond dat de gepensioneerde tot aan zijn pensioen lid was van het Sociaal Fonds en het lidmaatschap door een administratieve fout niet is voortgezet in de pensioensituatie, terwijl de gepensioneerde in de veronderstelling was, dat dit automatisch zou worden voortgezet).

Je betaalt voor het lidmaatschap € 0,68 / maand. Dit bedrag wordt ingehouden van het salaris of het pensioen. Het Fonds heeft als doelstelling om in alle gevallen van ernstige financiële moeilijkheden, die buiten de “schuld / verantwoordelijkheid” van de betrokkenen zijn ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen risicodekking mogelijk was, hulp te verlenen. Meestal betreft dit een directe financiële bijdrage, maar ook wel eens een borgstelling of een lening. Daarnaast kan het voorkomen dat wij voor bepaalde zaken doorverwijzen naar (overheids-) instanties die financiële hulp verlenen, zodat we geen geld van het Fonds hoeven aan te spreken.

Vaak komt het voor dat een lid van het Fonds een financiële tegenvaller ziet aankomen en dan vooraf overleg pleegt met een bestuurslid of en in welke mate steun van het Fonds is te verwachten.

Verzoeken om een bijdrage kunnen velerlei zijn. Meestal zijn de verzoeken om bijstand vanwege hoge kosten door medische zorg, maar ook voor sociale en juridische bijstand (in geldelijke zin) kan een verzoek om hulp worden ingediend.

Ook kan een verzoek om een bijdrage zich uitstrekken over meerdere jaren. Dan wordt altijd met de betrokkene een traject afgesproken waarbinnen redelijkerwijs naar een oplossing moet worden gezocht voor het afbouwen van de bijdrage door het Fonds. Dit om tegenvallers aan beide kanten, betrokkene en het Fonds, te voorkomen.

Het is voor het bestuur in sommige situaties lastig om medische of sociale of juridische omstandigheden te beoordelen. Soms roept het bestuur dan ook de hulp in van externe adviseurs.

Contactpersoon:

Bert Hoogendam (voorzitter van het bestuur)

van Leeuwenhoekstraat 15
3132 RT Vlaardingen
Telefoon: 06-22204839
e-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Aanvraagformulier Sociaal Fonds URDV (plus toelichting)

 

 

 

 

  • Sociaal Fonds Corporate Centre

De contactpersonen van het Sociaal Fonds Corporate Centre zijn:

Meryem Bekdemir - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paul van Leeuwen - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten Sociaal Fonds Corporate Centre

Declaratieformulier Sociaal Fonds Corporate Centre

 

 

 

  • Vereniging Sociaal Fonds Van Den Bergh & Jurgens Rotterdam

Contactgegevens:

Postadres:
Unilever Nederland B.V.
t.a.v. Sociaal Fonds B&J / dhr. Andries Hoffer
Hofplein 19
3032 AC Rotterdam
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Declaratieformulier Vereniging Sociaal Fonds Van Den Bergh & Jurgens Rotterdam 

 

 

 

 

  • Sociaal Fonds Sourcing Unit Oss

Contactgegevens

Sociaal fonds Unox Oss
Molenweg 80
5349 TD Oss

Tel.: +31 880 546 739
E‐mailadres Alex den Brok: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Declaratieformulier Sociaal Fonds Unox Oss

 

 

  • Sociaal Fonds Loders Croklaan

Het Sociaal Fonds Loders Croklaan stelt zich tot doel werknemers en gepensioneerden van Loders Croklaan financieel te ondersteunen in die gevallen waarbij de huidige uitkeringen niet voldoende zijn of waar sprake is van bijzondere omstandigheden.

Voor deze ondersteuning hanteert het bestuur een vergoedingenlijst (zie bijlage) die aangeeft voor welke kosten een tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

 

Met “gepensioneerden” bedoelen wij :

1) de personen die via Progress hun pensioen ontvangen en aangegeven hebben lid te willen blijven van het Sociaal Fonds toen ze een uitkering van Progress ontvingen.

2) De personen die een uitkering via De Frakties ontvangen, het bedrijfspensioenfonds van Bunge Loders Croklaan en hebben aangegeven lid te willen blijven van het Sociaal Fonds.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen, een voorzitter, een secretaris/penningmeester en twee gewone leden. Dit zijn achtereenvolgens: Wim Dekker, Ger Vrouwe, Hans Harskamp en Theo Knijn.

 

Aanvragen en vergoedingen

Aanvragen voor een vergoeding kunnen worden ingediend bij Ger Vrouwe onze secretaris/penningmeester, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvragen dienen te worden voorzien van een kopie van de nota’s en het IBAN nummer van de aanvrager met daarbij de naam van de rekeninghouder.


Contactgegevens

Bunge Loders Croklaan
T.a.v. Sociaal fonds
Hogeweg 1
1521 AZ Wormerveer

Vergoedingenlijst SF Loders Croklaan

 

 

 

  • Sociaal Fonds Iglo Ola 

 

Contactgegevens:

Hier kunt u terecht met vragen betreffende de steun van sociaal fonds Iglo Ola:
Marc van Beaumond , Korenmolenlaan 7 , 3404 DE, IJsselstein,

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsdag 2015 Gepensioneerden UBN

Op donderdag 27 augustus 2015 werd de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor de leden van de Vereniging Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland gehouden. Dit jaar in Rotterdam, en wel op de Raderstoomboot De Majesteit, afgemeerd aan de Maasboulevard.

De Majesteit startte haar maritieme carrière in 1926 in Duitsland als luxe cruiseschip op de Rijn. Tot 1983 werd het Raderstoomschip ingezet voor passagiersvervoer tussen Mainz en Keulen en in 1993 kwam het schip naar Nederland. Zes jaar lang hebben ervaren specialisten gewerkt aan de restauratie. De majestueuze stoommachine is helemaal gerestaureerd en terug onder stoom gebracht. Ook aan het interieur is veel aandacht besteed en beschikt opnieuw over de fameuze grandeur van weleer.


De heren, maar ook enkele dames, maakten gebruik van de mogelijkheid de prachtig onderhouden stoommachine ook van dichtbij te bewonderen. De machinekamer was geen “verboden gebied” en de machinist was graag bereid uitleg te geven over dit wonder der techniek. Niet minder dan 750 paardenkrachten zorgen voor de geruisloze aandrijving van de reusachtige, beweegbare schoepenraderen. Zij kunnen het schip opstuwen tot een snelheid van maar liefst 25 km/h.

Vanaf 10.00 uur werden de gasten verwacht, maar ruim voor die tijd meldden zich al de eerste deelnemers aan de kade, die voor de crew van het schip voor wat problemen zorgde omdat zij nog druk bezig waren alles voor de ontvangst in gereedheid te brengen. Accordeoniste Yvonne verwelkomde iedereen met de nostalgische en vrolijke klanken van haar accordeon. 

Een bus zorgde voor vervoer vanuit Hilversum naar Rotterdam, maar er was ook voldoende parkeerruimte gereserveerd op 5 min loopafstand. Voor de deelnemers die met de bus uit Loosdrecht kwamen en door omstandigheden wat later arriveerden, werd de Kapiteinssalon geopend zodat ze toch bij elkaar konden zitten.

Om 10.30 uur konden de trossen los en was er koffie en gebak. Onze voorzitter, Cees van den Heuvel, verwelkomde de gasten en gaf een korte uiteenzetting over het dagprogramma. Doel was de Tweede Maasvlakte, ongeveer twee uur varen. 

Tijdens de vaartocht over de Nieuwe Waterweg gaf de aanwezige gids informatie over de werkzaamheden in en rond de haven en wees hij ons op de verschillende bezienswaardigheden.

Om 12.30 uur werden de gasten uitgenodigd voor de spectaculaire opening van het buffet. Middels een buffetlift presenteerde de keukenbrigade vanuit de kombuis het buffet “Europa”, een ruime selectie van koude en warme vlees- en visgerechten, alles vers aan boord bereid.

Het warm- en koud buffet werd afgesloten met een Grand Dessert, eveneens in buffetvorm, met heerlijke zoete lekkernijen als ambachtelijk bereid roomijs, crêpes met geflambeerde kersen, taartjes van de konditorei en vers fruit.

Gedurende de vaartocht liepen zowel accordeoniste Yvonne als het duo BakkerLutz begeleid door contrabas en gitaar rond om het gezelschap te laten genieten van hun internationale repertoire. 

Na een korte rondvaart door de Tweede Maasvlakte, waarbij onze gids zeer interessante informatie wist te geven over de havens en historie, werd de terugtocht aanvaard. We zagen onder andere de terminal van ECT, de Euromax, het grootste container overslag bedrijf van Europa. Ook kwamen we langs het containerbedrijf RWG, waar de containers volautomatisch worden geladen en gelost, en langs de Maeslantkering die kan worden gesloten bij extreem hoog water. (De Maeslantkering is aangelegd na de watersnoodramp van 1953.) Bovendien werden ook nog enkele oude binnenhavens aangedaan. 

Om 15.45 uur meerde De Majesteit weer af aan haar vaste aanlegplaats aan de Maasboulevard.

Helaas is het deze dag niet droog gebleven. Vooral bij het verlaten van De Majesteit, muzikaal begeleid door Yvonne en BakkerLutz, regende het pijpenstelen. In totaal waren deze dag 340 gasten aanwezig.


Greet Oosterhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG vaartocht 2015

Woensdag 27 mei 2015 was de jaarlijkse dagtocht voor de gepensioneerden leden van de BIG. Om 11.00 uur waren allen aan boord van de Zilvermeeuw en vertrok de boot via het Hartelkanaal naar de 2e Maasvlakte.


Na de koffie met gebak was het voor velen al aanleiding om op het dek te genieten van de zon en al wat voorbij kwam. Om 13.00 uur was er een heerlijk buffet waar wij al varend van konden genieten. Op de 2e maasvlakte waren – al was het op afstand – de zeehondjes te zien. Hierna keerden wij via de Waterweg weer terug naar Vlaardingen waar wij om 16.00 uur van boord gingen.

65 jaar BIG gevierd in mooiste casino van Nederland

12/06 - Dit jaar bestaat de Gepensioneerdenvereniging BIG (Blijft In Gedachten) 65 jaar. Het BIG-bestuur wilde niet gokken maar koos toch voor een unieke uitgaanslocatie in Breda om dit heuglijke feit te vieren.

Dus vertrokken op donderdag 18 mei twee bussen met 80 gepensioneerde BIG-leden richting het 'Haagje van het Zuiden'. Omdat wij iets te vroeg in Breda arriveerden, hebben de chauffeurs van de firma Nooteboom ons getracteerd op een korte stadsrondrit het door het oude centrum van de stad.

Hierna werden wij verwelkomd in Holland Casino Breda voor een feestelijk programma. In de brasserie zijn wij onthaald met koffie en gebak met logo 65 jaar BIG. De manager van Holland Casino heette ons welkom en vertelde over de geschiedenis van het gebouw. Het Casino is gevestigd in de voormalige kloosterkazerne, gebouwd in de veertiende eeuw als klooster voor de Norbertinessen. Wat vroeger de binnentuin was van de nonnen is nu de speelgelegenheid. Holland Casino Breda is één van de grootste en mooiste casino’s van Nederland tot ver daarbuiten.

Voorzitter van de BIG - Wim Vink - memoreerde vervolgens aan de geschiedenis van Lever Fabergé destijds Lever’s Zeep Maatschappij. Na de toespraken en de koffie werd de groep in tweeën gedeeld en werd één groep door de casino-medewerkers rondgeleid door het gebouw, de andere groep heeft in de Bingo-zaal live bingo gespeeld. Men kon kiezen om bingo te spelen aan de terminal, op een tablet of met een bingokaart. Na een uur bingo werd er gewisseld.


In de sfeervolle Kapel stonden om 17.30 uur prachtig gedekte tafels klaar voor een heerlijk driegangen diner. Tijdens het diner was er een tombola met leuke prijsjes en voor een ieder was er op tafel een spel kaarten dit werd aangeboden door Holland Casino Breda.

Na het gebruikelijke kopje koffie heeft de voorzitter zijn dank overgebracht aan het personeel van Holland Casino Breda voor deze bijzondere dag.

Corrie van der Slot
secretaris BIG

Subcategorieën