Sociaal Fondsen

Verschillende Unilever werkmaatschappijen hebben een eigen sociaal fonds.

Hieronder leest u een overzicht.

 

 

 

 

 

  • SF4U - Sociaal Fonds Unilever R&D (voorheen Vlaardingen)

Het Sociaal Fonds URDV is een Stichting met statuten waarin omschreven staat binnen welke normen en voor welke doelen op het Fonds een beroep kan worden gedaan.

Om een beroep te kunnen doen voor ondersteuning moet je wel lid zijn van het Fonds! De meeste medewerkers worden lid bij indiensttreding maar het kan ook later. Dit heeft echter wel consequenties, want dan komen de kosten tijdens het eerste jaar van het
lidmaatschap niet in aanmerking voor een bijdrage door het Fonds.

Bij pensionering kan men lid blijven van het Sociaal Fonds. Je moet dat wel expliciet aangeven bij het Pensioenfonds om er zeker van te zijn dat de lidmaatschapskosten voortaan worden ingehouden via het Pensioen. Het is niet mogelijk om als gepensioneerde alsnog later lid te worden (tenzij overduidelijk kan worden aangetoond dat de gepensioneerde tot aan zijn pensioen lid was van het Sociaal Fonds en het lidmaatschap door een administratieve fout niet is voortgezet in de pensioensituatie, terwijl de gepensioneerde in de veronderstelling was, dat dit automatisch zou worden voortgezet).

Je betaalt voor het lidmaatschap € 0,68 / maand. Dit bedrag wordt ingehouden van het salaris of het pensioen. Het Fonds heeft als doelstelling om in alle gevallen van ernstige financiële moeilijkheden, die buiten de “schuld / verantwoordelijkheid” van de betrokkenen zijn ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen risicodekking mogelijk was, hulp te verlenen. Meestal betreft dit een directe financiële bijdrage, maar ook wel eens een borgstelling of een lening. Daarnaast kan het voorkomen dat wij voor bepaalde zaken doorverwijzen naar (overheids-) instanties die financiële hulp verlenen, zodat we geen geld van het Fonds hoeven aan te spreken.

Vaak komt het voor dat een lid van het Fonds een financiële tegenvaller ziet aankomen en dan vooraf overleg pleegt met een bestuurslid of en in welke mate steun van het Fonds is te verwachten.

Verzoeken om een bijdrage kunnen velerlei zijn. Meestal zijn de verzoeken om bijstand vanwege hoge kosten door medische zorg, maar ook voor sociale en juridische bijstand (in geldelijke zin) kan een verzoek om hulp worden ingediend.

Ook kan een verzoek om een bijdrage zich uitstrekken over meerdere jaren. Dan wordt altijd met de betrokkene een traject afgesproken waarbinnen redelijkerwijs naar een oplossing moet worden gezocht voor het afbouwen van de bijdrage door het Fonds. Dit om tegenvallers aan beide kanten, betrokkene en het Fonds, te voorkomen.

Het is voor het bestuur in sommige situaties lastig om medische of sociale of juridische omstandigheden te beoordelen. Soms roept het bestuur dan ook de hulp in van externe adviseurs.

Contactpersoon:

Bert Hoogendam (voorzitter van het bestuur)

van Leeuwenhoekstraat 15
3132 RT Vlaardingen
Telefoon: 06-22204839
e-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Aanvraagformulier Sociaal Fonds URDV (plus toelichting)

 

 

 

 

  • Sociaal Fonds Corporate Centre

De contactpersonen van het Sociaal Fonds Corporate Centre zijn:

Meryem Bekdemir - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paul van Leeuwen - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten Sociaal Fonds Corporate Centre

Declaratieformulier Sociaal Fonds Corporate Centre

 

 

 

  • Vereniging Sociaal Fonds Van Den Bergh & Jurgens Rotterdam

Contactgegevens:

Postadres:
Unilever Nederland B.V.
t.a.v. Sociaal Fonds B&J / dhr. Andries Hoffer
Hofplein 19
3032 AC Rotterdam
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Declaratieformulier Vereniging Sociaal Fonds Van Den Bergh & Jurgens Rotterdam 

 

 

 

 

  • Sociaal Fonds Sourcing Unit Oss

Contactgegevens

Sociaal fonds Unox Oss
Molenweg 80
5349 TD Oss

Tel.: +31 880 546 739
E‐mailadres Alex den Brok: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Declaratieformulier Sociaal Fonds Unox Oss

 

 

  • Sociaal Fonds Loders Croklaan

Het Sociaal Fonds Loders Croklaan stelt zich tot doel werknemers en gepensioneerden van Loders Croklaan financieel te ondersteunen in die gevallen waarbij de huidige uitkeringen niet voldoende zijn of waar sprake is van bijzondere omstandigheden.

Voor deze ondersteuning hanteert het bestuur een vergoedingenlijst (zie bijlage) die aangeeft voor welke kosten een tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

 

Met “gepensioneerden” bedoelen wij :

1) De personen die via Progress hun pensioen ontvangen en aangegeven hebben lid te willen blijven van het Sociaal Fonds toen ze een uitkering van Progress ontvingen.

2) De personen die een uitkering via De Frakties ontvangen, het bedrijfspensioenfonds van Bunge Loders Croklaan en hebben aangegeven lid te willen blijven van het Sociaal Fonds.

3) De personen die een pensioen ontvangen van PGB en aangegeven hebben lid te willen blijven van het Sociaal Fonds en contributie hebben betaald. 

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen, een voorzitter, een secretaris/penningmeester en twee gewone leden. Dit zijn achtereenvolgens: Wim Dekker, Paul Kok, Hans Harskamp en Theo Knijn.

 

Aanvragen en vergoedingen

Aanvragen voor een vergoeding kunnen worden ingediend bij Paul Kok, onze secretaris/penningmeester, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvragen dienen te worden voorzien van een kopie van de nota’s en het IBAN nummer van de aanvrager met daarbij de naam van de rekeninghouder.


Contactgegevens

Sociaal Fonds Loders Croklaan
Matissehof 86
1628 XS Hoorn

Vergoedingenlijst SF Loders Croklaan

 

 

 

  • Sociaal Fonds Iglo Ola 

 

Contactgegevens:

Hier kunt u terecht met vragen betreffende de steun van sociaal fonds Iglo Ola:
Marc van Beaumond , Korenmolenlaan 7 , 3404 DE, IJsselstein,

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.