Uitnodiging Kerstbijeenkomst 2022 VGU-HkR

25/10 - Het doet het Bestuur veel plezier de leden uit te kunnen nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Kerstdiner op donderdag 8 december 2022.


De vergadering wordt gehouden in de Willem Burgerzaal van het Congresgebouw “De Doelen”, Kruisplein, Rotterdam. Ingang voor deze zaal is naast de Jurriaanse Zaal, u allen welbekend.


Het programma van donderdag 8 december ziet er als volgt uit:

12.00 uur: Ontvangst in de foyer van de Willem Burgerzaal

12.45 uur: Aanvang Algemene Ledenvergadering

14.00 uur: Pauze

14.30 uur: Een muzikaal intermezzo, dit jaar verzorgd door de Jazz Kings

De band The Jazz Kings is een jazzband die authentieke, swingende jazzmuziek verzorgt. De band bestaat uit vier jazzspelers. Hun repertoire omvat echte jazz klassiekers en gipsy jazz waarbij ze ook live zingen. De band is opgericht door de gitarist en ontstaan op het Conservatorium van Rotterdam

15.45 uur: Aperitief in het restaurant van het Hoofdkantoor van Unilever op de 1e verdieping

16.30 uur: Presentatie door Peter Dekkers, Head of the Netherlands / General Manager Nutrition EU/MET/ANZ

16.45 uur: Aanvang Kerstdiner

19.30 uur: Einde van de Kerstbijeenkomst


MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

Op voorschrift van de brandweer is het aantal deelnemers bij het diner op het Hoofdkantoor gelimiteerd tot 350. Bij meer aanmeldingen zullen wij de laatste aanmelders moeten teleurstellen. Zij zullen hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht.


AANMELDING

Geregistreerde VGU-HkR-leden kunnen zich aanmelden via www.u-vitalis.nl/vgu-hkr

Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk door te geven aan: Ruud van Putten 06-26 48 74 11

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Opening

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 mei 2022 (zie VGU-HkR-pagina op www.u-vitalis.nl)

3. Bestuur. De heer R. van Putten is aftredend. Het Bestuur stelt voor de heer Van Putten te herbenoemen.

Kandidaatstelling kan door leden geschieden d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Terugblik op het afgelopen jaar

6.Financiën
a) Algemeen
b) Begroting 2023
c) Contributie 2023

Vóór aanvang van de vergadering krijgt u een overzicht met de voorgestelde begroting voor het jaar 2023

7. Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG)

8. Steun bij Ziekte

9. Rondvraag

10. Sluiting


Wij hopen van harte dat u op 8 december a.s. bij de vergadering en het Kerstdiner aanwezig zult zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur van de VGU-HkR

E.P. Beij
Voorzitter

B.C. Klarenbeek-Landsbergen
Secretaris