Uitnodiging ALV VGU-HkR op 20 april 2023

04/03 - Het Bestuur is verheugd haar leden te kunnen uitnodigen voor de voorjaars Algemene Leden Vergadering op: donderdag 20 april 2023.

 VGUHkRlogo tekst

Locatie: TOO Conference Centre (voorheen Engels),  Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 in Rotterdam.
De Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG) houdt haar ledenvergadering ná die van de VGU-HkR.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.30 uur - Ontvangst leden VGU-HkR
11.00 uur - Algemene Ledenvergadering VGU-HkR
12.00 uur - Gezamenlijke lunch VGU-HkR en VUG
13.00 uur - Voordracht van Hanneke Faber, President of Nutrition Unilever
14.00 uur - Pauze met koffie

14.15 uur - Start Algemene Ledenvergadering VUG
16.15 uur - Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.u-vitalis.nl/vgu-hkr. De inschrijving sluit op 5 april.

Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk door te geven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Tel. 06-26487411)

WILT U BIJ BINNENKOMST DE PRESENTIELIJST TEKENEN?

WBTR

Op 1 juli 2021 is de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Hierdoor zijn de standaard Statuten van de O&O verenigingen aangepast, alsmede het Huishoudelijk Reglement. Beide zijn een afgeleide van de reeds goedgekeurde VUG Statuten en HH Reglement. Voorstel tot wijziging van de VGU-HkR Statuten en het HH Reglement staat op de agenda ter goedkeuring van de vergadering.

Rotterdam, maart 2023


Agenda ALV VGU-HkR

1. Opening
2. Goedkeuring van het concept verslag van de vergadering van 8 december 2022 3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
5. Financiën - Balans en resultatenoverzicht
6. Verslag Kascontrole Commissie
7. Benoeming Kascontrole Commissie
8. Activiteitenoverzicht
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij hopen dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn deze voorjaarsbijeenkomst bij te wonen. Met vriendelijke groet,


Namens het Bestuur van de VGU-HkR

E.P. Beij

Voorzitter

B.C. Klarenbeek-Landsbergen

Secretaris

-- -

*) Vergaderstukken

De bij deze ALV behorende vergaderstukken (Balans 2022, Resultatenoverzicht 2022, goedkeuring kascommissie, notulen ALV april 2022) kunt u vinden op www.u-vitalis.nl -> Afdelingen -> VGU-HkR -> Vergaderstukken (eerst inloggen s.v.p.)