Dinsdag 12/12: Kerstbijeenkomst 2023 VGU-HkR

27/10 - Het VGU-HkR-bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Kerstdiner op dinsdag 12 december 2023.De vergadering wordt gehouden in de Jurriaansezaal van het Congresgebouw “De Doelen”, Kruisplein, Rotterdam. 


Het programma van dinsdag 12 december ziet er als volgt uit:

12.00 uur: Ontvangst in de foyer van de Jurriaansezaal

12.45 uur: Aanvang Algemene Ledenvergadering

14.00 uur: Pauze

14.30 uur: Een muzikaal intermezzo, dit jaar weer verzorgd door Fuse !
Fuse is een Nederlands muziekensemble dat zowel klassieke muziek als jazz en andere muziekstijlen ten gehore brengt. De groep bestaat uit zes leden: een strijkkwartet, aangevuld met een contrabassist en een percussionist.

15.45 uur: Aperitief in het restaurant van het Hoofdkantoor van Unilever op de 1e verdieping

16.30 uur: Presentatie door Peter Dekkers, Head of the Netherlands / General Manager Nutrition EU/MET/ANZ

16.45 uur: Aanvang Kerstdiner

19.30 uur: Einde van de Kerstbijeenkomst


MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

Op voorschrift van de brandweer is het aantal deelnemers bij het diner op het Hoofdkantoor gelimiteerd tot 350. Bij meer aanmeldingen zullen wij de laatste aanmelders moeten teleurstellen. Zij zullen hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht.


AANMELDING

De aanmelding is inmiddels gesloten.

Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk door te geven aan: Ruud van Putten 06-29 14 74 88 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Opening

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 20 april 2023

3. Bestuur. De heer E.P. Beij (voorzitter) en mevrouw M. Blijleven zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Mevrouw R. Emmelot is tussentijds aftredend. Mevrouw B.C. Klarenbeek.Landsbergen (secretaris) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Het Bestuur stelt voor de heren R.P. Potman (voorzitter) en P. Onderdelinden en R. van Leemput (beiden algemeen lid) te benoemen en mevrouw B.C. Klarenbeek-Landsbergen te herbenoemen.
Kandidaatstelling kan door leden geschieden dmv inlevering bij de secretaris van een daartoe schriftelijke, door 10 leden getekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Terugblik op het afgelopen jaar
6. Financiën
a) Algemeen
b) Begroting 2024
c) Contributie 2024
Vóór aanvang van de vergadering krijgt u een overzicht met de voorgestelde begroting voor het jaar 2024
7. Benoeming lid kascontrole
8. Vereniging van Unilever Gepensioneerden ( VUG )
9. Steun bij Ziekte
10. COGU
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij hopen van harte dat u op 12 december a.s. bij de vergadering en het Kerstdiner aanwezig zult zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur van de VGU-HkR

E.P. Beij
Voorzitter

B.C. Klarenbeek-Landsbergen
Secretaris