Jaarlijkse Uitreiking Unilever Research Prizes

20/12 - Op donderdag 7 december werden de Unilever Research Prizes uitgereikt aan twaalf veelbelovende studenten van Nederlandse universiteiten.

De uitreiking vond plaats in Vlaardingen en dat was inmiddels voor de 61ste keer. Met de jaarlijkse Unilever Research Prizes wil Unilever haar waardering uitspreken voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek zoals dat aan de Nederlandse universiteiten wordt uitgevoerd.

Groepsfoto Unilever Research Prijs 2017


Unilever hoopt dat de prijs wordt gezien als een aanmoediging tot het verder verrichten van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Goed onderzoek is immers de basis voor baanbrekende innovaties.

 

Daarnaast benadrukt Unilever met deze prijzen het belang dat zij hecht aan goede relaties met de wetenschap en het onderwijs in Nederland. De indrukwekkende nominaties van dit jaar zijn een afspiegeling van de hoge kwaliteit van de Nederlandse universiteiten die immers een vitale rol spelen in het voortbrengen van onze toekomstige leiders.


Lezingen

Traditiegetrouw bij de prijsuitreiking worden er twee lezingen gehouden, één van een externe gast en één van een medewerker van Unilever R&D Vlaardingen.

 

Als externe spreker trad dit jaar Hans de Boer op, voorzitter VNO-NCW. Hij gaf een presentatie getiteld ‘The Dutch innovation miracle’.

 

Namens Unilever R&D Vlaardingen kreeg dit jaar Sheila Wiseman, Science Leader Sustainable Nutrition het woord. Zij gaf een - eveneens Engelstalige - lezing getiteld 'The time for plant-based eating is now!'.


Winnaars 2017

Universiteit van Amsterdam
Ilse Maria Denekamp

Vrije Universiteit Amsterdam
Laura Janssen

Technische Universiteit Delft
Arthur Tanis

Technische Universiteit Eindhoven
Roeland Kooiman

Rijksuniversiteit Groningen
Ruben Andringa

Universiteit Leiden
Ward Doelman

Universiteit Maastricht
Maurice Halder

Radboud Universiteit Nijmegen
Stijn Peeters

Erasmus Universiteit Rotterdam
Juste Šmitaite

Universiteit Tilburg
How Hwee Ong

Universiteit Twente
Joachim Koot

Universiteit Utrecht
Debbie van Bommel

Wageningen Universiteit
Greta Canelli

 

Unilever Research Prijs 2017

Alle winnaars ontvangen als prijs een geldbedrag van 2.500 euro en een kunstwerk in glas, getiteld 'Ovum' van kunstenares Elly Rosseel.

Naar aanleiding van de uitreiking van de Unilever Research Prizes 2017 werd een (Engelstalige) brochure gemaakt:

Loading...