Koepel Gepen­sioneerden op 1 januari van start

8/1 De fusie van de gepensioneerdenorganisaties KNVG en de NVOG is in het begin van 2020 met succes afgerond. Na deze fusie is de Koepel Gepensioneerden ontstaan. 

KG logo

De Koepel is de grootste seniorenorganisatie van Nederland van direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land.

Bij de Koepel Gepensioneerden zijn meer dan 150 organisaties, waaronder ook de VUG, nu aangesloten.

Met deze schaalvergroting is er een kennis gedreven belangenorganisatie ontstaan, die als spreekbuis en aanspreekpunt wil fungeren voor heel gepensioneerd Nederland.

Voor meer informatie zie: