Unilever wereldwijd gelijk percentage m/v managers

03/03 - Unilever heeft wereldwijd een evenwicht bereikt tussen vrouwen en mannen werkzaam in het management. Dit is een jaar eerder dan de gestelde doelstelling.

genderequality

Met een hogere vertegenwoordiging van vrouwelijke managers dan ooit tevoren, is Unilevers personeelsbestand bezig de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten, met 50% vrouwen op managementniveau wereldwijd, tegenover 38% in 2010; en een niet-uitvoerende raad van bestuur van 45% vrouwen.


Unilever heeft vooral vooruitgang geboekt op afdelingen waar vrouwen van oudsher ondervertegenwoordigd zijn. Finance heeft wereldwijd 50% vrouwen op managementniveau bereikt en Enterprise & Technology Solutions zit nu op 47%. Supply Chain heeft de grootste voortgang geboekt met een vertegenwoordiging van 40% vrouwen in het management.


Unilevers mijlpaal op het gebied van genderevenwicht is het gevolg van het jarenlang bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen op de werkvloer. Een Diversity & Inclusion-team heeft verschillende initiatieven geïmplementeerd, zoals een Global Diversity Board en een netwerk van bijna 100 'Diversity & Inclusion Champions', die de norm hebben bepaald voor het bevorderen van een inclusieve cultuur in alle markten.


Er worden ook hulpmiddelen gebruikt om gendergelijkheid bij de werving te bevorderen. Unilever is ook de drijvende kracht achter de Unstereotype Alliance, gelanceerd door UN Women, met als doel onnodige stereotypen op de werkplek en in de reclame-industrie uit te bannen.


Annemarieke de Haan, General Manager Unilever Benelux: “We willen bijdragen aan een wereld waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft en niet beperkt wordt door negatieve normen en stereotypen. Daarom zijn we er ook trots op dat we ons doel van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen onder onze 14.000 managers wereldwijd hebben bereikt. Alleen ons werk houdt hier niet op. We zullen blijven werken aan gelijke kansen voor iedereen, zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten."


Het gerapporteerde cijfer voor het evenwicht tussen mannen en vrouwen is internationaal en exclusief plantage- en seizoenmedewerkers. Als we deze groepen medewerkers meenemen, hebben we wereldwijd 51% vrouwen op managementniveau. In Nederland is de verhouding mannen/vrouwen inmiddels al 48/52 en in de Benelux Board 42/58.

infographic gender balance