Algemene Leden Vergaderingen 21 april geannuleerd

12/03 - Het bestuur van de VUG heeft besloten om op basis van de aanbevelingen van de overheid en de richtlijnen die Unilever hanteert hun ALV af te zeggen.

De VGU-HkR die gewoonlijk hun ALV organiseert voorafgaand aan die van de VUG, volgt deze stap. Deze maatregel is genomen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19).

Het VUG-bestuur is zich bewust  van het feit dat de bijeenkomst pas over 6 weken zal plaatsvinden. Gezien de nog voortgaande uitbreiding van maatregelen ter bestrijding van Covid-19 en het tijdstip waarop wij uiterlijk moeten beslissen over al of niet doorgaan gebaseerd op de noodzakelijke voorbereidingstijd, hebben we gemeend deze beslissing nu reeds te moeten nemen.

In een separate VUG-nieuwsbrief zullen we nader ingaan op een aantal punten die bij de ALV  aan de orde zouden komen.