Unilever bindt strijd aan tegen sociale ongelijkheid

21/01 - Unilever presenteert plannen die moeten bijdragen aan een evenwichtigere en sterker op integratie gerichte samenleving. Voor de uitvoering is veel geld vrijgemaakt.

 

integratieplannen Unilever

 

De aanpak die Unilever voor ogen heeft richt zich op drie pijlers: de levensstandaard in de  hele waardeketen verhogen, meer kansen creëren voor minderheden en mensen voorbereiden op de toekomst van het werk.

 

Bestuursvoorzitter Alan Jope licht de plannen als volgt toe, “De wereld wordt momenteel bedreigd door klimaatverandering en sociale ongelijkheid. De sociale kloof wordt alsmaar groter. Actie is nu nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, die diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen.

 

Als concreet voorbeeld noemt Alan Jope dat iedereen die rechtstreeks goederen en diensten levert aan Unilever het bedrijf tegen 2030 minimaal een fatsoenlijk loon verdient. Een inkomen dat niet alleen de basisbehoeften dekt, maar ook onverwachte gebeurtenissen kan opvangen. Deze aanpak richt zich vooral op werknemers buiten het eigen Unilever-personeelsbestand.

 

Aandacht is volgens Alan Jope ook nodig voor het verhogen van de inclusiviteit. Unilever streeft naar een personeelsbestand dat representatief is voor de bevolking in de landen waar ons bedrijf actief is. Deze aanpak richt zich niet alleen naar binnen,  Unilever kijkt hierbij ook naar alle leveranciers. Als steun wil Unilever jaarlijks 2 miljard euro vrijmaken om ondernemingen te steunen die eigendom zijn van vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten en uit de LGBTQI+ gemeenschap. Diversiteit geldt ook voor de marketingcampagnes, in reclames zullen meer mensen uit de verschillende doelgroepen naar voren komen. Doel is stereotypen in de reclame tegen te gaan.

 

Ten slotte gaat Unilever zich extra inzetten op opleiding en bijscholing van de medewerkers binnen en buiten het eigen bedrijf. Ook flexibele arbeidsmogelijkheden komen daarbij aan bod met aangepaste arbeidscontracten, pensioenregelingen of extra mogelijkheden voor studieverlof. Inzet is ook dat Unilever tegen 2030 tien miljoen jonge mensen de kans geven om ergens werkervaring op te doen.

 

 

De presentatie van plannen kreeg daarna veel media-aandacht. Hieronder een aantal voorbeelden.