John Kersten voorzitter Koepel Gepensioneerden

25/3 - Oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA en oud-vakbondsvoorzitter (FNV) John Kerstens is door de ALV van de Koepel Gepensioneerden benoemd tot voorzitter.

 

John Kersten tn

 

Kersten, die zijn werkzaamheden start per 1 april, was onder meer woordvoerder arbeidsmarkt, pensioenen en zorg voor de PvdA-fractie en vicevoorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën.

 

Voor zijn Tweede Kamerlidmaatschap was Kersten onder meer voorzitter van FNV Bouw, voorzitter van het pensioenfonds in de bouwnijverheid en vicevoorzitter van de FNV.


De Koepel Gepensioneerden is blij een nieuwe voorzitter te hebben gevonden die de politiek en de sociale partners kent van binnenuit.