eService interviewt VUG-voorzitter Nico Overbeeke

31/10 - In de deze week verschenen oktober-editie van eService, de digitale nieuwsbrief van het Unilever Pensioenfonds, leest u een interview met VUG-voorzitter Nico Overbeeke.

 

Nico Overbeeke

 

“In het nieuwe pensioenstelsel”, meldt Nico Overbeeke in dit interview, “krijgt onze vereniging een hoorrecht. Dit betekent dat VUG-gepensioneerden – via de VUG weliswaar - hun mening kunnen geven over besluiten van sociale partners met betrekking tot de overgang naar het nieuwe stelsel. Op die manier kunnen we als vereniging samen met elkaar meer bereiken. Hoe groter onze vereniging is, hoe sterker wij ons geluid kunnen laten klinken." Nico maakte van de gelegenheid gebruik alle Unilever gepensioneerden op te roepen "vooral lid van de VUG te blijven of te worden!”

 

In het interview geeft Nico Overbeeke vervolgens een duidelijke uitleg over het Verantwoordingsorgaan (VO), waarvan hij tevens lid is. “De taak van dit VO in een zin uitgelegd is: ‘Adviseren van het bestuur van ons pensioenfonds over te nemen besluiten en het beoordelen of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan’. Door de nauwe band weten wij precies wat er in onze achterban op pensioengebied speelt en daar waar nodig delen wij dit met het bestuur.”

 

Het volledige interview met Nico Overbeeke leest u hier

 

eService

Unilever-gepensioneerden die zich hebben geabonneerd op eService hebben de oktober nieuwsbrief met daarin het interview inmiddels in hun mailbox ontvangen.

 

Nog niet geabonneerd?
Bent u nog niet geabonneerd en wilt u dit soort interviews en overig nieuws van het fonds niet missen? Meld u dan meteen aan voor de eService.

Dat doet u als volgt:

1. Ga naar ‘Mijn Pensioen’: https://mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl en log in met uw DigiD.

2. Logt u voor het eerst in?

Dan krijgt u eerst een scherm waarin u moet aangeven of u de post van het pensioenfonds digitaal of op papier wilt ontvangen.

Kiest u voor digitaal, dan moet u uw e-mailadres invullen en op ‘Opslaan’ klikken. Daarna bent u automatisch geabonneerd op de eService.

3. Hebt u eerder gekozen voor papieren post? Ook dan kunt u de eService ontvangen! Door uw e-mailadres achter te laten, ontvangt u voortaan de eService per mail. Alle andere informatie – zoals de indexatiebrief, het UPO en het jaarbericht – blijft u gewoon op papier ontvangen

U laat uw e-mailadres dus als volgt achter:

  • Log in via op https://mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl, scroll naar beneden en klik op de blauwe knop ‘Naar profiel’.
  • Klik vervolgens op de blauwe knop ‘Wijzigen’.
  • Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Opslaan’

 

Waarom meer digitale post?

Dat is beter voor het milieu, scheelt in de kosten en u bent dan altijd als eerste op de hoogte. Regel het binnen 1 minuut via https://mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl

Let op: betaalspecificaties van uw pensioen en jaaropgaven (in februari) blijft u vooralsnog op papier ontvangen.