Nieuwe initiatieven Koepel Gepensioneerden

08/02- De KG is een overleg gestart dat alle senioren organisaties en de actieve netwerken van senioren binnen diverse politieke partijen (zowel coalitie als oppositie) samenbrengt.

KGlogo150
De inzet hierbij is om koopkrachtbehoud en indexatie van pensioenen veilig te stellen.

In zijn wekelijkse Nieuwsbrief van 4 februari ’22 besteedt de KG bijzondere aandacht aan het thema koopkracht van senioren.
Zowel de kabinetsplannen voor de gedeeltelijke ontkoppeling van de AOW als het de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord komen uitgebreid aan de orde.
Met name de aangekondigde wetgevingsvoorstellen en de zorgen over het dichterbij brengen van indexatie van pensioenen.
Ook het verbeteren van de zeggenschap van gepensioneerden en het eerlijk overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel heeft hoge prioriteit.
Verder meldt de KG dat er overleg is geweest met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vakbonden, werkgevers en de Pensioenfederatie (vereniging van pensioenfondsen) over zogenoemde gesloten fondsen zoals Progress.
Binnenkort gaat het platform voor gesloten fondsen van de KG overleggen met de aangesloten verenigingen, waaronder ook de VUG.
Voor meer informatie zie nieuwsbrief nr. 6 van de Koepel Gepensioneerden.