VUG maximaal vertegenwoordigd in Progress VO

11/09 - Omdat zich precies genoeg (VUG-)kandidaten namens de gepensioneerden hebben aangemeld, zijn verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Progress niet nodig.


In het Verantwoordingsorgaan (VO) van Progress zijn naast de werkgever en de actieve werknemers ook pensioengerechtigden ruim vertegenwoordigd. Deze laatste groep neemt zes van de twaalf beschikbare zetels voor zijn rekening. De aanmeldingstermijn voor kandidaatstelling is inmiddels verstreken. Namens de pensioengerechtigden hebben zich – anders dan bij de vorige zittingsperiode – nu precies zes kandidaten zich aangemeld. Om die reden zijn er dit keer dus geen verkiezingen meer nodig.

Namens de pensioengerechtigden heeft de VUG de volgende kandidaten  aangemeld: 

 MiekeClaushuis  TonLotterman  NicoOverbeeke
 Mieke Claushuis  Ton Lotterman  Nico Overbeeke
MarianneRots  DickToet  PeterVDWatering
 Marianne Rots  Dick Toet  Peter van de Watering

VUG-voorzitter Nico Overbeeke is blij met het resultaat. “Voor het leeuwendeel van de kandidaten geldt dat zij hun sporen al langer in het pensioenlandschap verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat zij ervoor gaan zorgen dat Ton Lotterman als nieuwkomer zich snel thuis voelt in dit voor alle Unilever-gepensioneerden belangrijke overlegorgaan. Dankzij de samenstelling van deze ploeg worden de belangen van de huidige en toekomstige gepensioneerden uit alle geledingen van Unilever maximaal behartigd.”

Nico Overbeeke wenst alle kandidaten veel succes. “Als voorzitter van de VUG ben ik blij dat een voldoende aantal VUG-leden zich bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen. Dat er geen verkiezingen hoeven te worden gehouden, is voor mij bovendien een bewijs dat de VUG DE belangenbehartiger is van alle Unilever-gepensioneerden in Nederland.”

Kandidaten werknemers

Namens de nog actieve werknemers hebben zich drie kandidaten aangemeld. Hierdoor is er binnen deze groep een vacature ontstaan. Getracht wordt nog binnen 6 maanden een kandidaat te vinden voor deze nog beschikbare vierde werknemerszetel.

Zie ook