"Unilever is schatplichtig aan gepensioneerden"

22/10 - In een interview met U-Vitalis erkent Unilever's HR Director Ger de Boer nog eens dat het de gepensioneerden zijn die Unilever hebben gemaakt.

 

De VUG behartigt de gemeenschappelijke belangen van oud-werknemers van Unilever en hun nabestaanden. In dit kader onderhoudt het bestuur doorlopend contact met relevante organisaties en instellingen, waaronder bijvoorbeeld ons pensioenfonds Unilever APF (Progress en Forward) en Unilever. Achter die organisaties gaat een breed scala aan meer en minder bekende namen schuil van mensen die zich achter de spreekwoordelijke schermen ook bezighouden met de belangen van de Unilever-gepensioneerden. Eén van hen is Ger de Boer, een manager die naar hedendaags gebruik meerdere rollen op zich neemt.

 

Eén van die rollen luidt HR Director Industrial/Employee Relations (IER). Voor de wat al langer gepensioneerden onder ons: HR Director kennen de meesten nog als Personeelsdirecteur, IR staat voor Industrial Relations, een ander nieuw begrip en wat onder meer inhoudt: overleg met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden (CAO’s) inclusief pensioenen. Dat laatste is een belangrijk onderwerp dat ook de gepensioneerden bezighoudt en raakt.

 

Mooie match

Wie Ger de Boer is, legt hij zelf in een paar zinnen uit. En met twee vingers van zijn ene hand: "Ik heb European Studies/International Business gestudeerd aan de Haagse Hogeschool, gevolgd door een parttime MBA aan de Erasmus Universiteit”. En dan met zijn andere hand: "Ik heb verschillende HR-rollen gehad bij achtereenvolgens Shell, KPN en AEGON, voordat ik in 2016 bij Unilever aan de Nassaukade aan de slag ging, wat uiteindelijk een vervolg kreeg met mijn huidige rol van HR director. Een rol die ik op dit moment met veel plezier vervul. Zonder mijn eerdere werkgevers tekort te willen doen, maakt vooral de fantastische dynamiek die ik bij Unilever ervaar dat ik voor mijzelf vind hier een mooie match te hebben gevonden."

 

Rol Nederland

Een vraag die met regelmaat gesteld wordt tijdens de jaarlijkse VUG-bijeenkomsten is of Nederland nog wel een rol speelt in het steeds mondialer opererende Unilever. Ger de Boer maakt zich hierover geen zorgen. “De aanwezigheid van de Business Groups en Business Units Ice Cream en Nutrition (het vroegere Foods) in Rotterdam en de aanwezigheid van de productielocaties van Ben & Jerry’s in Hellendoorn en die van de Vegetarische Slager in Breda tonen aan dat Nederland voor Unilever nog altijd een belangrijk land is. En laten we ook niet vergeten het Global Foods Innovation Centre HIVE in Wageningen, waar medewerkers werken aan baanbrekende innovaties en onderzoek om de groeiende wereldbevolking op een duurzame en voedzame manier van voedsel te voorzien.”

 

Waardering

Gedurende zijn nog relatief korte carrière bij Unilever leerde Ger de Boer de VUG kennen als een actieve en enthousiaste groepering die zich op constructieve wijze inzet voor de belangen van alle Unilever-gepensioneerden in Nederland. Met de weliswaar afnemende maar nog steeds hoge organisatiegraad ervaart hij de inspanningen en invloed van de VUG als belangenbehartiger op het gebied van pensioenen en de besluitvorming daarbij als positief. “Ik koester de goede relatie die er bestaat tussen de VUG enerzijds en het APF Progress/Forward en Unilever anderzijds. Gedurende de vele overlegsituaties binnen deze driehoek waarin ik afgelopen jaren mocht deelnemen, heb ik enorm veel waardering gekregen voor de inzet en bijdragen van de Unilever-gepensioneerden tijdens hun actieve dienst in de voorbije jaren. En daarmee hield het niet op, veel gepensioneerden manifesteren zich ook na hun carrière nog als trotse ambassadeurs van ons bedrijf.”

 

Verbondenheid

Via inmiddels vele gesprekken leerde Ger de Boer ook over de uiteenlopende initiatieven die door of namens de VUG worden ontplooid. “Zo mag Unilever terecht trots zijn op het unieke werk dat vanuit de COGU wordt verzet. Dankzij vele honderden bezoeken die jaarlijks worden afgelegd worden de onderlinge verbinding en een gemeenschappelijke Unilever-identiteit voortgezet nadat mensen met pensioen zijn gegaan.”

Ook de belangrijke rol van de verschillende Ontmoetings- & Ontspanningsafdelingen is Ger de Boer niet ontgaan. “Het zijn die lokale verenigingen die de emotionele verbondenheid van gepensioneerden met hun oude werkgever op een bijna vanzelfsprekende wijze weten te continueren. Unilever juicht zulke initiatieven toe en wil deze - binnen de mogelijkheden die wij hebben – graag ondersteunen.“

 

Communicatie

Ter voorbereiding op dit gesprek bezocht Ger de Boer nog een keer onze website www.u-vitalis.nl en las hij de onlangs verschenen Nieuwsbrief van de VUG. “Gepensioneerden hechten veel waarde aan goede communicatie. Ik waardeer dat, naast alle communicatie die periodiek verschijnt vanuit APF en Unilever, ook de VUG zelf een actieve rol pakt als informatiebrenger naar haar leden.”

Als we bij bespreking van dit onderwerp vertellen dat er onder gepensioneerden nog altijd veel belangstelling is voor Unilever-innovaties en productlanceringen, maar dat dergelijke informatie voor de websiteredactie lastig is te verzamelen, doet Ger de Boer spontaan het aanbod ons hiervoor in contact te brengen met het salesteam. Waarna zich ook spontaan een korte discussie ontvouwt over de manier waarop bij de nu nog actieve Unilever-medewerkers de bekendheid van onze gepensioneerdenvereniging zou kunnen worden vergroot. Bijvoorbeeld via informatie over de VUG via het door de medewerkers dagelijks bezochte intranet. Een suggestie die Ger de Boer ook belooft mee te nemen.

 

Verdiende aandacht

Gepensioneerden: Hoofdzaak of bijzaak? Ger de Boer hoeft niet eens na te denken over het antwoord op deze slotvraag. “Geen van beide! Toegegeven, ik en mijn mensen zijn primair bezig de juiste mensen te vinden op alle plekken in onze organisatie en hen te helpen hun rol optimaal te vervullen, bijvoorbeeld bij het doorlopend verder ontwikkelen van hun skills. Maar daarnaast is er zeker ook aandacht voor onze oud-medewerkers. Veelal via de VUG levert Unilever graag een dan weer financiële, dan weer materiële bijdrage deels ook bedoeld om de sociale interacties onder de gepensioneerden te kunnen continueren en te bevorderen. Onze gepensioneerden zijn stuk voor stuk mensen die eraan hebben bijgedragen ons bedrijf te maken wat het nu is. Unilever is schatplichtig aan deze groep.”

 

HJ/EV