VUG oprichter Bert Dekker op 83-jarige leeftijd overleden

29/03 – Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-collega Bert Dekker is overleden. Bert was actief betrokken bij de oprichting van de VUG.

BertDekker

Na een lange, succesvolle internationale carrière bij Unilever is hij na zijn pensionering actief betrokken geweest bij de oprichting van de VUG eind 2007.

Met zijn grote inzet en doorzettingsvermogen heeft hij een leidende rol gespeeld bij een betere belangenbehartiging voor de Unilever gepensioneerden en meer inspraak bij de besluitvorming over de Progress pensioenen.

Zowel als bestuurslid van de CVUG en later de VUG en als lid van de Deelnemersraad van Progress heeft Bert er geruime tijd toe bijgedragen, dat onze belangenbehartiging op een hoger niveau getild is met een centrale rol voor de VUG in plaats van de versnipperde aanpak door de lokale afdelingen. We zijn Bert zeer dankbaar voor al zijn inspanningen op dit vlak.

We leven mee met zijn vrouw Marijke, hun vier kinderen en negen kleinkinderen om dit grote verlies te dragen en wensen hen daarbij veel sterkte toe.

VUG/U-Vitalis/HJ