Keuze voor níet-invaren Progress pensioenen

12/05 - Het  nieuwe pensioenstelsel. Unilever en de vakbonden laten weten dat zij Progress niet willen overhevelen (‘invaren’) naar het nieuwe stelsel.

 

De Vereniging van Unilever Gepensioneerden (VUG) heeft vervolgens gebruikgemaakt van het zogenoemde ‘hoorrecht’ voor gepensioneerdenverenigingen en het besluit van Unilever en de vakbonden zorgvuldig beoordeeld.


Waardevast pensioen heeft hoogste prioriteit
Voor de VUG is het behouden van de huidige uitstekende financiële situatie van groot belang. De vereniging hecht daarbij grote waarde aan de afspraak tussen Unilever en het pensioenfonds dat de werkgever, in een situatie van een financieel tekort, geld bijstort. (Voor de volledigheid: onderdeel van de afspraken is ook dat, in het geval van een zeer positieve situatie, het fonds geld terugstort naar Unilever.)


De keuze om niet in te varen betekent dat de bestaande regels voor Progress behouden blijven en het Progress-pensioen niet wijzigt. Dat geldt ook voor het partnerpensioen en de keuzes op pensioendatum. De hoge mate van zekerheid over het Progress-pensioen en de jaarlijkse verhoging (indexatie) ervan blijft hiermee behouden.


Oordeel VUG
De VUG is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de leden positief staat tegenover het besluit om de regels bij Progress ongewijzigd te laten. Dit werd op 17 april jl, bevestigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, waar het bericht dat Progress niet gaat invaren dan ook met instemmend applaus werd ontvangen. De VUG oordeelt daarom positief over het besluit van Unilever en de vakbonden.