Betekenis afkortingen op website

Afkorting

Betekenis

ALV:

Algemene Leden Vergadering

APF:          

Algemeen Pensioen Fonds

BC:

Beleidscommissie VUG

BIG:

Blijft In Gedachten (Gepensioneerden Lever Fabergé Vlaardingen)

BV:

Bestuursvergadering VUG

CAO:

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CDMO: Chief Digital & Marketing Officer

CEO:      

Chief Executive Officer

COGU:

Contact Organisatie Gepensioneerden Unilever

CSO:

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.

GFIC:           

Global Foods Innovation Centre (Wageningen)

GV:    

Gepensioneerden Vereniging (o.a. UBN, Loders Croklaan, UVG-N Oss, Unichema Gouda , Unimils Zwijndrecht, Calvé, Iglo/Lucas Aardenburg 

KBG:

Klankbordgroep

KG:              

Koepel Gepensioneerden            

KNVG:        

Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

NVOG:

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

OPF:

Stichting Ondernemers Pensioenfondsen

PUSH:

Philips,Unilever, Shell, Hoogovens, AKZO Nobel, Thomas  en Drijver Verblifa, Solvay

RvB:

Raad van Bestuur

SbZ:

Steun Bij Ziekte 

SER:

Sociaal Economische Raad

STvdA:

Stichting van de Arbeid. Landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

SZW:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UBN:

Unilever Bestfoods Nederland

URL:

Unilever Research Laboratorium (Vlaardingen)

UVGN:

Unilever Vleesgroep Nederland

VGU/HkR:  

Vereniging Gepensioneerden Unilever (Hoofdkantoor en Research)

VO:            

Verantwoordings Orgaan

VUG:

Vereniging Unilever Gepensioneerden ( koepel)

   
   
   
   
   

Bescherming persoonsgegevens bezoekers U-Vitalis

25/05 - Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht, ook voor de VUG/U-Vitalis.

 

Welke gegevens hebben wij van de bezoekers en wat wordt er mee gedaan?

De bezoekersadministratie van U-Vitalis.nl wordt beheerd/bewaakt door de webmaster. De beschikbare gegevens, inclusief het e-mailadres, zijn nodig om bezoekers via e-mail te kunnen informeren.

Tot nu toe zijn alle gegevens zoals opgenomen in het bezoekersbestand afkomstig van de bezoekers zelf zoals opgegeven bij de aanmelding als bezoeker.

Wijzigingen in de bezoekersadministratie kunnen worden doorgegeven aan de webmaster (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), waarna deze wijzigingen in de bezoekersadministratie worden verwerkt.

Gegevens van bezoekers zullen nooit - behalve als gevolg van wettelijke verplichtingen - aan derden worden verstrekt.

Naast de webmaster hebben alleen de voorzitter en de secretaris van de VUG, indien nodig, toegang tot het bestand met bezoekersgegevens.

 

Indien bezwaar

Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn of haar gegevens zoals hiervoor is aangegeven, verzoeken wij dit kenbaar te maken, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rotterdam, mei 2018

AVG logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag? Reactie? Suggestie?

Als u vragen, reacties of suggesties heeft…

questionDe VUG wil graag weten wat u van U-Vitalis vindt. Maar ook als u vragen heeft of wilt reageren op onderwerpen die op de website staan, horen wij dat graag. Natuurlijk krijgt u persoonlijk van ons een antwoord op uw vraag of opmerking, maar wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij ook, uiteraard met uw toestemming, op U-Vitalis met een antwoord komen. U-Vitalis is immers ‘van, voor en door gepensioneerden van Unilever’.

U kunt uw vraag of opmerking zenden naar één van onderstaande e-mail-adressen.

Voor vragen aan de VUG:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen met betrekking tot de lokale verenigingen:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor al uw overige vragen:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor technische vragen met betrekking tot deze website:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer U-Vitalis.nl

disclaimer

U-Vitalis.nl verleent u hierbij toegang tot U-Vitalis.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

U-Vitalis.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
U-Vitalis.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van U-Vitalis.nl.

In het bijzonder zijn alle teksten op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan U-Vitalis.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij U-Vitalis.nl en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan na toestemming van U-Vitalis.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Rotterdam, 31 augustus 2017