Ouderen willen inspraak in nieuw pensioencontract

28/9 - In de nieuwe Nieuwsbrief 36 van de Koepel Gepensioneerden (KG) leest u een bijdrage over ouderen die inspraak willen in de transitie naar een nieuw pensioencontract. 

De KG was 21 september op bezoek bij minister Koolmees om ook over dit onderwerp te praten.

 

Loading...

Of lees hier de volledige niewsbrief