Wisseling van de wacht binnen VGU-HkR bestuur

12/12 - Tijdens haar traditionele en drukbezochte kerstbijeenkomst nam de Vereniging Gepensioneerden Unilever Hoofdkantoor en Research afscheid van maar liefst drie bestuursleden.


De jaarlijkse VGU-HkR Kerstbijeenkomst bestaat telkens uit een drietal onderdelen. De dag start in De Doelen met een Algemene najaars-ledenvergadering, waarvoor dit jaar naar schatting zo’n 125 leden naar dit Rotterdamse congresgebouw waren gekomen.


Belangrijkste onderwerp dit jaar was overduidelijk de veranderende samenstelling van het VGU-HkR-bestuur. Bert Beij had aangegeven zich na twaalf jaar voorzitterschap niet meer herkiesbaar te stellen. Hij droeg tijdens de vergadering Ron Potman als zijn opvolger voor, een advies dat door de aanwezige leden met instemmend applaus werd opgevolgd. Eenzelfde applaus volgde hierna ook voor Pleun Onderdelinden en Rob van Leemput, die de opengevallen plaatsen van de eveneens vertrekkende Marleen Blijleven en Roelien Emmelot gaan overnemen.


Penningmeester Ruud van Putten maakte van de gelegenheid gebruik aan te geven dat ook hij volgend jaar zijn bestuursfunctie wil gaan neerleggen. Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan een waardige opvolging voor Ruud.


Na de vertrouwelijke agendapunten notulen en financiën was het met name VUG-voorzitter Nico Overbeeke die tijdens deze ALV het woord voerde. Hij nam samen met de aanwezigen een aantal actuele ontwikkelingen binnen de VUG door. Extra aandacht vroeg hij voor de COGU. Deze in Nederland unieke club, waar ca. 150 enthousiaste COGU-bezoeker jaarlijks een bezoekje brengen aan een veelvoud van Unilever-gepensioneerden, heeft dringend behoefte aan extra ondersteuning. Zowel voor het kunnen blijven bezoeken van gepensioneerden als voor wat lichte administratieve taken op en rond het COGU-kantoor in Rotterdam. Wie iets voor deze belangrijke club wil gaan betekenen (of iemand kent die dat wellicht wil doen), wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden (Zie ook COGU-pagina op www.u-vitalis.nl).


Aandacht vroeg Nico vervolgens ook voor ledenwerving. In het nieuwe pensioenstelsel krijgen gepensioneerden aanzienlijk meer hoorrecht. Om een zo sterk mogelijke gesprekspartner te kunnen zijn, is het zaak dat het ledental van de VUG op peil blijft. Nico moedigde de aanwezigen aan goed om zich heen te kijken en mee te helpen zoeken naar oud-collega’s die nog geen lid zijn van deze vereniging om hen te prikkelen zich ook aan te sluiten. En met oud-collega’s doelde Nico ook op die collega’s die door onder meer allerlei reorganisaties eerder al uit Unilever waren vertrokken, maar nog altijd recht hebben op ons mooie Progress-pensioen.


Na een korte break was het hierna tijd voor het tweede programmaonderdeel, het culturele intermezzo. Op nadrukkelijk verzoek van Bert Beij was voor deze gelegenheid - net als 5 jaar geleden - Fuse uitgenodigd, het Nederlands muziekensemble dat zowel klassieke muziek als jazz en andere muziekstijlen ten gehore brengt. Fuse, bekend van het televisieprogramma Podium Klassiek (v/h Witteman), bestaat uit zes leden: een strijkkwartet, aangevuld met een contrabassist en een percussionist. Zij boeiden de aanwezigen weer met een prachtig optreden.

VGUHkR xmas23 1
En zo werd het tijd voor alweer het derde onderdeel van deze kerstbijeenkomst, het Kerstdiner geserveerd in het restaurant van het Unilever Hoofdkantoor aan het Weena. De animo hiervoor was overweldigend, aan menig tafeltje moesten stoelen en serviesgoed worden bijgezet. Peter Dekker (Head of the Netherlands / General Manager Nutrition) maakte van de gelegenheid graag gebruik de feestgangers bij te praten over uiteenlopende ontwikkelingen binnen Unilever, zowel globaal als in Nederland. Trots vertelde hij onder meer over het 75-jarige bestaan van Calvé Pindakaas (zie ook: https://www.calve.nl). Wie de reclameblokken op de televisie volgt, kan hier eigenlijk niet om heen. Trots was Peter Dekker ook op de nieuwe en nu al succesvolle Robijn Wasmiddeldoekjes. Deze 100% oplosbare doekjes zijn er voor de gekleurde en bonte was. De verpakking van dit product is gemaakt van karton en een stuk lichter en kleiner dan andere wasmiddelverpakkingen. Op deze Manier draagt Robijn haar steentje bij aan een duurzamere Manier van wassen. (zie ook: https://www.robijndoetdewas.nl)


Waarna de glazen opnieuw werden geheven en aanwezigen onder het genot van een smakelijk driegangen diner nog lange tijd konden napraten met hun vroegere collega’s van het hoofdkantoor en research.

 

VGUHkR xmas23 2

 

 

Lees ook:

(Concept)Notulen ALV dinsdag 12 december 2023 - Rotterdam

Terugblik 2023 door voorzitter Bert Beij

 (Eerst inloggen s.v.p.)