Verslag en foto's van COGU jaardag 2019

28/11 - Op 19 november 2019, tijdens een pril najaarszonnetje, kwamen onze bezoekers naar de COGU jaardag, wederom gehouden bij Engels in Rotterdam.

Ruim 100 bezoekers waren op deze dag  in het Groot Handelsgebouw aanwezig.
Namens het VUG-bestuur waren aanwezig onze nieuwe penningmeester Jan Verburg en voorzitter Nico Overbeeke. Tijdens de lunch was Sanne Buijs ook aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor de Supply Chain Benelux en werkzaam als Manager Arbeidsverhoudingen. 

COGU jaardag 2019   37

In haar welkomstwoord bedankte de voorzitter namens de COGU-commissie nog eens de aanwezige bezoekers voor hun inzet. Het wordt zeer gewaardeerd dat zij de moeite hebben genomen om naar Rotterdam te komen. Niet alleen de gepensioneerden maar ook Unilever en de VUG weten onze activiteiten zeer te waarderen.

Helaas is dit jaar het aantal bezochte gepensioneerden teruggelopen. Ook is het aantal bezoekers verminderd. De belangrijkste reden hiervan is dat zich te weinig nieuwe gepensioneerden als bezoeker aanmelden. Gelukkig hebben wij toch nog enkele nieuwe bezoekers kunnen verwelkomen. Momenteel hebben wij 175 rayons met ruim 2600 te bezoeken gepensioneerden. Er zijn 171 bezoekers. De kans is groot dat uw regio-coördinator of de COGU wederom een beroep op de bezoekers doen om extra gepensioneerden op te nemen. Mocht u een collega kennen die bezoeker zou willen worden, laat het ons dan weten. Op de site van U-Vitalis zullen wij informatie verstrekken in welke regio wij op zoek zijn naar nieuwe bezoekers.

Dit jaar is de betaling van onze pensioenen, die in het verleden door Progress werden gedaan, door Unilever bij een andere betaal-provider ondergebracht. Hierdoor is de informatieverstrekking regelmatig vertraagd. De jaarlijkse attentie die aan de gepensioneerden wordt overhandigd zal kort na de Kerstdagen bij de bezoekers worden afgeleverd.

COGU jaardag 2019   44

Vervolgens nam VUG-voorzitter Nico Overbeeke het woord en allereerst verwelkomde hij Jan Verburg als de nieuwe penningmeester. Verder benadrukte hij nog eens dat de COGU een unieke organisatie is, die bij geen ander bedrijf bestaat.

COGU jaardag 2019   61

Vervolgens nam Sanne Buijs het woord. Zij vertelde o.a. dat de verhuizing van het Vlaardingse lab naar Wageningen reeds heeft plaats gevonden en dat op 6 december de officiële opening zal worden verricht. Ook had Sanne nieuws over de werknemers van de “Brug” bij de Nassaukade. Deze gaan verhuizen naar het oude Shell-gebouw op het Hofplein in Rotterdam. Er worden daar momenteel 6 verdiepingen verbouwd. Meer informatie is te vinden op de U-vitalis website.

Verder was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tot slot dient te worden vermeld dat Feike de Jong deze dag weer de fotografische activiteiten voor zijn rekening heeft genomen en dat de foto's terug zijn te zien op de U-Vitalis website.

Na de zeer goed verzorgde warme lunch namen de bezoekers de tasjes in ontvangst en keerden weer tevreden huiswaarts.
De bezoekers werden nogmaals hartelijk bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan