Betekenis afkortingen op website

Afkorting

Betekenis

ALV:

Algemene Leden Vergadering

APF:          

Algemeen Pensioen Fonds

BC:

Beleidscommissie VUG

BIG:

Blijft In Gedachten (Gepensioneerden Lever Fabergé Vlaardingen)

BV:

Bestuursvergadering VUG

CAO:

Collectieve Arbeids Overeenkomst

CDMO: Chief Digital & Marketing Officer

CEO:      

Chief Executive Officer

COGU:

Contact Organisatie Gepensioneerden Unilever

CSO:

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.

GFIC:           

Global Foods Innovation Centre (Wageningen)

GV:    

Gepensioneerden Vereniging (o.a. UBN, Loders Croklaan, UVG-N Oss, Unichema Gouda , Unimils Zwijndrecht, Calvé, Iglo/Lucas Aardenburg 

KBG:

Klankbordgroep

KG:              

Koepel Gepensioneerden            

KNVG:        

Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

NVOG:

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

OPF:

Stichting Ondernemers Pensioenfondsen

PUSH:

Philips,Unilever, Shell, Hoogovens, AKZO Nobel, Thomas  en Drijver Verblifa, Solvay

RvB:

Raad van Bestuur

SbZ:

Steun Bij Ziekte 

SER:

Sociaal Economische Raad

STvdA:

Stichting van de Arbeid. Landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

SZW:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UBN:

Unilever Bestfoods Nederland

URL:

Unilever Research Laboratorium (Vlaardingen)

UVGN:

Unilever Vleesgroep Nederland

VGU/HkR:  

Vereniging Gepensioneerden Unilever (Hoofdkantoor en Research)

VO:            

Verantwoordings Orgaan

VUG:

Vereniging Unilever Gepensioneerden ( koepel)