Aanmeldingsformulier

Ja, ik meld mij aan als lid van de VUG en ga akkoord dat mijn contributie ad €0,60 per maand wordt ingehouden op mijn pensioen vanaf de datum waarop mijn pensioen zal ingaan. Tot die tijd ben ik adspirant-lid: dit is kosteloos en geeft geen stemrecht. Op de datum van pensionering wordt mijn adspirantlidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap van de VUG.

Voor persoonsnummer: Surf naar mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl
Log in met DigiD
Klik op “Naar Profiel”
Onder Mijn Gegevens staat het Persoonsnummer.
(Dit geldt ook voor zogenoemde slapers)

Alternatief: Zie uw maandelijkse bankafschrift Progress-betaling. Daar staat bijvoorbeeld in: PENSIOEN XXXXX 2022-09, waarbij XXXXX uw persoonsnummer is. Dit persoonsnummer is níet hetzelfde als uw oude referentienummer.

Vul hier uw (verwachte) pensioendatum in

Partner

Bij ingang van het Partnerpensioen mogen de gegevens van mijn partner worden gebruikt en mag het VUG lidmaatschap op mijn partner worden overgezet.
Indien JA, vul dan onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in.


Lokale afdeling

Bij een aantal maatschappijen is ook een lokale onderafdeling actief. Daar waar de VUG uw algemene pensioenbelangen behartigt, organiseren deze lokale verenigingen vooral de meer sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld uitjes.

Klik op www.u-vitalis.nl/unilever-verenigingen voor een overzicht van de actieve lokale verenigingen Om lid te worden van een lokale vereniging dient u eerst lid te worden van de VUG.

Informeer mij - indien van toepassing - over mijn lokale afdeling *

* Indien JA: u wordt automatisch benaderd door het secretariaat van uw lokale bedrijfsafdeling.


COGU

Ik wil graag bezoek ontvangen van de COGU
Zie www.u-vitalis.nl/cogu voor informatie over de COGU
* Indien JA: u wordt binnenkort benaderd door een medewerker van de COGU-commissie.

Voor de COGU-administratie is het ook wenselijk dat u uw oude referentienummer doorgeeft
(niet te verwarren met het persoonsnummer)

Geef hier ook aan als u verder contact vanuit de VUG niet op prijs stelt

Heeft u alle gegevens ingevuld? Druk dan op onderstaande button VERSTUREN.