Aanmeldingsformulier

JA, ik meld mij aan als lid van de VUG.

Zie uw maandelijkse bankafschrift Progress-betaling
* Indien Ja: Ik ga akkoord dat mijn contributie ad € 0,60 per maand ingehouden wordt op mijn pensioen.
* Indien JA: u wordt u automatisch benaderd door het secretariaat van uw onderafdeling.
Geef hier ook aan als u verder contact vanuit de VUG niet op prijs stelt