Aanmeldingsformulier

JA, ik meld mij aan als lid van de VUG.

Zie uw maandelijkse bankafschrift Progress-betaling. Daar staat bijvoorbeeld in: PENSIOEN XXXXX 2022-09, waarbij XXXXX uw persoonsnummer is. Dit persoonsnummer is níet hetzelfde als uw oude referentienummer.
* Indien Ja: Ik ga akkoord dat mijn contributie ad € 0,60 per maand ingehouden wordt op mijn pensioen.

* Indien JA: u wordt u automatisch benaderd door het secretariaat van uw onderafdeling.

Zie www.u-vitalis.nl/cogu voor informatie over de COGU
* Indien JA: u wordt u binnenkort benaderd door een medewerker van de COGU-commissie.

Voor de COGU-administratie is het ook wenselijk dat u uw oude referentienummer door geeft
(niet te verwarren met het persoonsnummer op uw maandelijkse bankafschrift)

Geef hier ook aan als u verder contact vanuit de VUG niet op prijs stelt