Unilever Pensioenfondsen

Op 1 januari 2017 is de Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (hierna: Unilever APF) ontstaan. Dit als gevolg van een fusie tussen Progress en Forward. Progress en Forward hebben allebei hun eigen financiële positie behouden en zijn nu onderdelen (kringen) van het Unilever APF.

  Progress nieuws
 
  Documenten
  Introductie

Progress is opgericht in 1921 en bestaat dus al 90 jaar. Het pensioenfonds behoort tot één van de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland, met een belegd vermogen van ongeveer 4 miljard euro.

Per 1 januari 2017 zijn Progress en Forward gefuseerd in één Algemeen Pensioenfonds, Unilever APF.

  Contact
www.unileverpensioenfonds.nl
U kunt zich hier ook aanmelden voor eService 

 

Verantwoordingsorgaan kring Progress

Elke Kring binnen het Unilever APF heeft zijn eigen Verantwoordingsorgaan. In het Verantwoordingsorgaan van Kring Progress zijn medewerkers, pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het Bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het Verantwoordingsorgaan geeft ieder jaar een oordeel over het handelen van de Raad van Bestuur van het Unilever APF en over de beleidskeuzes die zij gemaakt heeft ten aanzien van Kring Progress Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan de volgende taken:

  • Voordragen van kandidaten voor het bestuur (medewerkers en gepensioneerden);
  • Adviseren over de statuten;
  • Adviseren over het communicatiebeleid;
  • Adviseren over de uitvoeringsovereenkomst tussen Unilever en het Unilever APF. Hierin staan onder andere afspraken over indexatie.

 
Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Vanaf 1 januari 2019 is de samenstelling van het VO als volgt.

Namens de werknemers:
1. Jolanda Mathot (FNV)
2. Marco Dekker (FNV)
3. Corrinne van Velden (Vrije lijst)
4. Chris Nagtegaal (Vrije lijst)

Namens de gepensioneerden:
1. Elly Christ (VUG)
2. Mieke Claushuis (VUG)
3. Jan Heemskerk (VUG)
4. Nico Overbeeke (VUG)
5. Dick Toet (VUG)
6. Peter van de Watering (VUG)

Namens de werkgever:
1. Ryanne Besselink
2. Bas Verberg

De zes vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben tezamen 20 stemmen.
De vier vertegenwoordigers van de werknemers hebben 4 stemmen (1 per persoon).
De twee vertegenwoordigers van de werkgever hebben tezamen ook 4 stemmen.