rob de bouwer18/04 – Op dinsdag 18 april 2017 is de eerste Algemene Ledenvergadering van 2017 gehouden in de Beatrix-zaal van Restaurant Engels in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Leden waren in grote getalen naar de vergadering gekomen.


Even dreigde het afgaan van het alarm en de daarop noodzakelijke ontruiming roet in het eten te gooien maar gelukkig konden we na vijf minuten oponthoud alweer naar binnen en kon de vergadering op beginnen. Een vandaal bleek op de 7e verdieping zonder reden het brandalarm in werking te hebben gesteld. Leuke hobby hebben sommige mensen !

De vergadering verliep in een vlot tempo met als hoogtepunt het goedkeuren van de jaarrekening door de aanwezige leden. De voorzitter dankte de kascontrole-commissie, John Barzilay en Leen van de Graaf, voor hun inspanningen en hij complimenteerde ook de penningmeester Ruud van Putten voor zijn uitstekende werk rond de financiën.

Na de ALV was er een gezamenlijke lunch met de vroeg gearriveerde leden van de VUG in de entresol van het restaurant.

De presentatie van dit jaar, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de VUG, werd verzorgd door Rob de Brouwer, auteur van het boek '19 mythes en onwaarheden over ons pensioen'. Rob Kragten , Algemeen Directeur van Progress en Forward, was ook uitgenodigd om eventuele prikkelende uitspraken van Rob de Brouwer vanuit het perspectief van de Unilever-pensioenfondsen toe te kunnen lichten.

Het duidelijke verhaal van Rob de Brouwer gaf aanleiding tot discussie, maar zijn boodschap, dat het niet kunnen indexeren van veel pensioenfondsen niet komt omdat er onvoldoende reserves in de pensioenpotten zit, maar komt omdat er vanuit de politiek onnodig strenge rekenregels toegepast moeten worden, kwam duidelijk over.

Rob de Brouwer liet ook zien dat met een paar kleine aanpassingen het huidige pensioensysteem prima kan functioneren. Er is weinig aanleiding om de roep vanuit de politiek naar een volledig op zijn kop zetten van het huidige systeem te honoreren.

De tweede Algemene Ledenvergadering van de VGU-HkR dit jaar wordt gehouden op woensdag 13 december in de Doelen in Rotterdam, gecombineerd met de Kerstbijeenkomst. (BB)