20/12 - Geen maatschappij ontwrichtend weer vandaag dus geen reden om niet naar de vergadering/bijeenkomst te komen. En velen waren dan ook aanwezig.

Bij binnenkomst moest de uitnodiging echt getoond worden aan een medewerker van de Doelen en terecht.
Bij het uitreiken, wat schrijf ik, opplakken van de naamsticker werd ons op het hart gedrukt er zuinig op te zijn.
De sticker had een zekere waarde! In de foyer van de Doelen konden we onder het genot van een kopje koffie weer praten met deze en gene uit de kring van oud collega’s. 

 

VGUHkR Kerst 2017 bestuur 

De voorzitter heette ons van harte welkom en begon met het afwerken van de 10 agenda punten. In zijn welkomstwoord roemde hij de grote opkomst ondanks het toch nog winterse weer en afwezigen geveld door een griepje. Het verslag van de vergadering van 18 april 2017 werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 


Bij het volgende punt, bestuur, werd Astrid Scheffer-de Vroet in de bloemetjes gezet en bedankt voor haar inzet voor de vereniging. Zij is aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Wel is zij bereid om indien nodig hand- en spandiensten te verlenen.
Bert Beij, Marleen Blijleven en Bea Klarenbeek-Landsbergen zijn ook aftredend maar stellen zich herkiesbaar.
Onder luid applaus zijn deze 3 herkozen. Er is dus nu een vacature in het bestuur en men kan zich aanmelden bij de secretaris.

Er waren geen ingekomen stukken maar wel een mededeling. Nu bleek waarom we de naamsticker zo moesten koesteren want op vertoon van deze sticker kregen we een tasje met Unilever producten, ingepakt door ons eigen bestuur. Er werd gewag gemaakt van de “bende van vijf” die hier iets mee te maken zou hebben.


Enige discussie ontstond over de vraag of afwezigen ook alsnog een tasje zouden krijgen. Uiteindelijk is besloten dat het tasje alleen uitgereikt wordt aan de fysiek aanwezigen op deze dag.

Het bestuur blijft proberen of wij op enige wijze nieuwe Unilever producten kunnen krijgen. Tot nu toe overigens zonder resultaat.

Na dit punt waren we toe aan een terugblik over het afgelopen jaar wat uiteraard begint met het noemen van de namen van oud collega’s die overleden zijn. Wij herdachten hen met een moment van stilte.

Vervolgens passeerden de vergaderingen en het uitje van het afgelopen jaar de revue. Het varen met de Zilvermeeuw is zo goed bevallen dat we volgend jaar (6 september) gaan herhalen.

Vermeldenswaardig is nog dat het aantal leden iets is toegenomen: +3 en nu dus 1.721 leden.

De financiën, het moment voor Ruud van Putten, zoals altijd goed onderbouwd. De begroting voor 2018 werd goedgekeurd en weer geen contributie verhoging! Zou wel eens ander kunnen gaan worden in de toekomst omdat de subsidie van Unilever zal afnemen. Enige discussie ontstond of er geen hogere rente te behalen valt door het kapitaal te beleggen in certificaten (6%) en ook of spreiding en dan met name naar de ASN bank zinvol zou zijn. De penningmeester en de voorzitter zijn huiverig om risico te lopen met het kapitaal maar het spreiden van het kapitaal behoort tot de mogelijkheden.

 

VGUHkR Kerst 2017 27Vervolgens kreeg Nico Overbeeke het woord om ons bij te praten over VUG zaken. Wat sprong er uit? Ook hier een waarschuwing voor minder budget en er is weinig tot geen groei van gepensioneerden, wel slapers (Mensen die gepensioneerd worden vanuit een NIET-Unilever bedrijf maar in het verleden bij Unilever gewerkt hebben). Nico kreeg ruim de tijd voor zijn voordracht en Gert Schipper (Steun bij Ziekte) vroeg dan ook direct of hij ook ongelimiteerd zijn gang kon gaan. Dat kon natuurlijk niet want om 2 uur stond er een snack (let wel 1 per persoon) op ons te wachten. Van het verhaal van Gert is blijven hangen dat de vitaliteitsdag nog steeds een groot succes is. Volgend jaar wellicht op andere locatie en we zullen moeten gaan bewegen, want Olga Commandeur van “Wakker Nederland” staat misschien op het podium.

En zo waren we, keurig op tijd, bij het laatste punt van de agenda, de rondvraag. Geen vragen maar wel een dankwoord voor de voorzitter. Terecht want naast de bestuursleden verdient de voorzitter zeker een pluim. (klik hier voor het concept verslag van deze ALV).
In de pauze heerlijke snacks, overigens voldoende om voor de echt hongerigen een tweede te kunnen scoren.

Terug in de zaal kondigde Bert het optreden aan van de Big Band Swing Express onder leiding van dirigent Adriaan de Bruin.
In het orkest op gitaar onze oud-collega John Lindthout. Zij blij dat ze konden optreden in de Doelen en wij blij omdat we konden genieten van hun veelzijdige repertoire, bestaande uit nummers van o.a. Duke Ellington, Count Basie en Sammy Nestico. Op het programma natuurlijk ook Kerstklassiekers gezongen door de 2 zangeressen. Besloten werd met het bekende “In the Mood”.


VGUHkR Kerst 2017band

 

Ook de orkestleden kregen een rood tasje met Unilever producten, gesymboliseerd door het uitreiken van een tasje aan de dirigent.


Tijd om naar het hoofdkantoor aan het Weena te lopen. Vervoer was beschikbaar en de voorzitter drukte ons op het hart voorzichtig te zijn zodat we allemaal aan zouden komen. En dat is volgens mij gelukt. Aangekomen op het hoofdkantoor werden wij verwelkomd met een feestelijk glas mousserende wijn.


Het was dit jaar geen “walking diner” en we zochten allemaal een plaatsje aan een tafel met bekende collega’s of schoven ergens aan. Beetje statisch dus, maar er werd hier en daar wat gewisseld of eens een rondje gelopen om toch ook eens met deze en gene en praatje te maken.


Bert had wat huishoudelijke mededelingen: het verhaal over de stickers en de tasjes voor de mensen die niet in de Doelen aanwezig waren, een waarschuwing namens de organisatie om het drankgebruik binnen de te perken te houden en de aankondiging van de speech van Martine Zeegers, Vice President Human Resource Unilever Benelux.  Past dat allemaal wel op een visite kaartje? Of zijn die inmiddels uit de mode? 


Een duidelijk verhaal: groei van 1,5% van de business en de onzekerheden over o.a. het hoofdkantoor, waarvan de beslissing waar dat komt is uitgesteld. Wel komen er medewerkers naar het hoofdkantoor voor de Europese Marketing groep en de gecombineerde Foods en Refreshment divisie. Zij ging niet voorbij aan de overdracht van Oss aan Zwanenberg, het feit dat de margarine tak in de verkoop staat (inmiddels is er een bod uitgebracht door een Amerikaanse durfinvesteerder voor 6,8 miljard euro) en de sluiting van Research Vlaardingen wat ons natuurlijk aan het hart gaat. Maar, zij vermeldde ook dat de medewerkers van Research er positief in staan door de inspirerende omgeving waarin in de toekomst onderzoek plaats gaat vinden. Haar verhaal werd met aandacht gevolgd en er was 1 moeilijke vraag. Helaas weet ik niet wat de vraag was en dus ook het antwoord niet.

Genoeg geluisterd want het menu zag er goed uit en maakte ons nieuwsgierig. Alles smaakte voortreffelijk en werd door de attente jongelui geserveerd. En ja, wat valt er nog meer over te vertellen? Ik heb zelf wat rondgelopen en met oud collega’s een praatje gemaakt. 

 

Ik kreeg nog lof toegezwaaid voor de hernieuwde U-Vitalis site, maar die eer komt anderen toe. Want behalve af en toe een stukje schrijven ben ik niet meer actief in de redactie van U-Vitalis.

 

Na de koffie met chocolaatjes, geserveerd op een stukje leisteen was de Kersthappening voorbij. We meldden ons beneden en tegen inlevering van de naamsticker kregen we het aangekondigde rode tasje. En zo ging ieder weer zijns weegs, op naar de feestdagen.

 

VGUHkR Kerst 2017tasjes


Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2018.

Sjaak Sies


Klik op één van de volgende items: