Vereniging Unilever Gepensioneerden

Algemeen 2022
5 april - Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 

18 mei in het Engels Meeting & Conference Center te Rotterdam
15 november - Algemene Leden Vergadering


Vergaderingen Bestuur
18 januari - Bestuursvergadering 
8 maart  - Bestuursvergadering
8 maart  - Klankbord             
14 maart - Overleg VUG/Unilever/APF
1 mei - Bestuursvergadering
5 juli - Bestuursvergadering
13 september - Bestuursvergadering
13 september - Klankbord
3 oktober - Overleg VUG/Unilever/APF
4 oktober – Bestuursvergadering
6 december - Bestuursvergadering

Dankzij de deskundige inbreng van pensioenkenner Brord Wehmeyer is er een zeer praktische en waardevolle Verklarende Woordenlijst beschikbaar.

Correspondentieadres:
J. (an) Maat
Secretaris VUG
Maris 47
2681 MP Monster
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG):

 • behartigt op landelijk niveau de gemeenschappelijke belangen van oud-werknemers van Unilever en hun nabestaanden;
 • we praten dan over ontwikkelingen of maatregelen op het gebied van pensioenen of maatschappelijke regelingen;
 • en daarbij gaat het zowel om materiële als immateriële zaken.

Verder treedt de VUG namens haar leden naar buiten; ze zoekt dan vooral contact met relevante organisaties en instellingen.

Op afdelingsniveau worden door lokale verenigingen ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten voor de leden georganiseerd.

vuglogo


De VUG is het enige (of overkoepelend) contactorgaan van gepensioneerden voor Unilever Nederland.
De oprichtingsakte VUG ligt ter inzage bij de secretaris van de VUG.
Zie verder Huishoudelijk reglement VUG. 

 

Samenstelling en taakverdeling bestuur VUG

 

VUG bestuur 2021

VUG bestuur. Vlnr: Jan Verburg, Nico Overbeeke, Bert Beij, Elly Christ, Jan Maat en Ton Lotterman.

 

Nico Overbeeke 

Voorzitter
Coördinatie | VO | BB KNVG | Progress | SBZ | 

 

Jan Maat

Secretaris
Eindredactie VUG-Nieuws (in samenwerking met Harry Jongeneelen) | Contact met U-Vitalis redactie
Correspondentieadres:
Maris 47, 2681MP, Monster
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jan Verburg

Penningmeester
Ledenadministratie | Contact COGU | Contact IGLO/Hoogeveen

 

Elly Christ
Plv. Voorzitter | VO | VUG Nieuws red. Progress

 

Bert Beij
BB Contact Koepel Gepensioneerden ( KG) | KG West II | Contact U-Vitalis redactie | VUG Nieuws red. KG

 

Ton Lotterman

Plv. Secretaris | O&O

VO = lid Verantwoordingsorgaan Progress
BB = Belangenbehartiging
O&O = Ontspanning en Ontmoeting
KNVG = Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

De VUG is aangesloten bij: KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

De verantwoordelijkheid voor eindredactie voor de U-Vitalis website ligt bij Harry Jongeneelen.

 

Klankbordgroep VUG

Het bestuur van de VUG wil graag weten wat onder de onderafdelingen leeft en hoe zij daar het beste op kan reageren en haar gevoerde beleid aan kan laten sluiten bij de wensen van de onderafdelingen. Het bestuur heeft daartoe een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende geledingen: onderafdelingen, leden Verantwoordingsorgaan Progress (gepensioneerden), Steun bij Ziekte, Ledenadministratie, U-Vitalis. Zij kent de volgende leden:

 • Jan Lakeman (GV Loders Croklaan)
 • Ad de Vreede (Calvé Delft )
 • Gerard Velthuizen (UBN)
 • Wim Schuddebeurs (GV IGLO Lucas Aardenburg)
 • Harry Hendriks (GVUVG-N)
 • Mario Marchena GVUZ)
 • Bert Beij / Jan Rogaar (VGU-HkR)
 • Corrie van der Slot / Harry Goos (BIG)

 • Liesbeth Korswagen - SbZ
 • Emile Verdegaal - Ledenadministratie VUG
 • Harry Jongeneelen (U-Vitalis)
 • Wil Hijkoop (COGU)

 • Dick Toet*
 • Elly Christ *
 • Jan Heemskerk *
 • Nico Overbeeke *
 • Peter van de Watering *
 • Mieke Claushuis * (voorzitter VO)

* = Lid Verantwoordingsorgaan Progress

De Klankbordgroep komt twee maal per jaar samen met het volledige VUG bestuur, maar kan ook bij behoefte ad-hoc uitgenodigd worden.


 

Website U-Vitalis.nl

VUG communiceert met haar leden ook via haar website www.U-Vitalis.nl. Deze website is voor het grootste deel openbaar. Slechts een klein deel van de inhoud - waaronder de rubriek In memoriam - is in verband met privacy/aspecten enkel toegankelijk voor (oud-)medewerkers van Unilever/VUG-leden die zich als bezoeker van www.U-Vitalis.nl  hebben geregistreerd. Registratie is alleen mogelijk onder overlegging van uw refentienummer en (geldig) e-mailadres.


Als u vragen, reacties of suggesties heeft…

De VUG wil graag weten wat u van U-Vitalis vindt. Maar ook als u vragen heeft of wilt reageren op onderwerpen die op de website staan, horen wij dat graag. Natuurlijk krijgt u persoonlijk van ons een antwoord op uw vraag of opmerking, maar wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij ook, uiteraard met uw toestemming, op U-Vitalis met een antwoord komen. U-Vitalis is immers ‘van, voor en door gepensioneerden van Unilever’.

U kunt uw vraag of opmerking zenden naar één van onderstaande e-mail-adressen.

 

Voor vragen aan de VUG:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor vragen aan de Verenigingen:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties aan de redactie:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor al uw overige vragen:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor technische vragen met betrekking tot deze website:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Team U-Vitalis

Het Team U-Vitalis bestaat uit:

Harry Jan bert beij rick
Harry Jongeneelen
voorzitter, redactie namens VUG
Jan Maat
Contact met VUG bestuur
Bert Beij
redactie namens lokale verenigingen VUG
Rick Slikkerveer
redactie algemeen en webontwerp

 

JohnKlerk PetervGeffen Emile
John Klerk
webmaster
Peter van Geffen
webmaster
Emile Verdegaal
webontwikkeling
en -beheer