Vereniging Unilever Gepensioneerden

Algemeen 2019

16 april - Algemene Leden Vergadering - Engels Rotterdam

12 november - Algemene Leden Vergadering: Engels, Rotterdam

 

Vergaderingen bestuur 2019

15 januari - BV

28 februari - Overleg APF Unilever/Unilever/VUG

12 maart - BV/Klankbord

14 mei - BV

9 juli - BV

3 september - BV/Klankbord

september - Overleg APF Unilever/Unilever/VUG

8 oktober - BV

december - Overleg Progress/Unilever

Dankzij de deskundige inbreng van pensioenkenner Brord Wehmeyer is er een zeer praktische en waardevolle Verklarende Woordenlijst beschikbaar.
Correspondentieadres:
J. (an) Maat
Secretaris VUG
Maris 47
2681 MP Monster
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG):

 • behartigt op landelijk niveau de gemeenschappelijke belangen van oud-werknemers van Unilever en hun nabestaanden;
 • we praten dan over ontwikkelingen of maatregelen op het gebied van pensioenen of maatschappelijke regelingen;
 • en daarbij gaat het zowel om materiële als immateriële zaken.

Verder treedt de VUG namens haar leden naar buiten; ze zoekt dan vooral contact met relevante organisaties en instellingen.

Op afdelingsniveau worden door lokale verenigingen ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten voor de leden georganiseerd.

vuglogo


De VUG is het enige (of overkoepelend) contactorgaan van gepensioneerden voor Unilever Nederland.
Zie verder Huishoudelijk reglement VUG en Oprichtingsacte VUG.

 

Samenstelling en taakverdeling bestuur VUG

VUG bestuur 2019

VUG bestuur. Vlnr: Jan Verburg, Nico Overbeeke, Bert Beij, Elly Christ, Jan Maat, Ton Lotterman en Truus Hemstra

 

Nico Overbeeke 

Voorzitter
Coördinatie | VO | BB KNVG | Progress | SBZ | 

 

Jan Maat

Secretaris
Eindredactie VUG-Nieuws (in samenwerking met Job van der Meer en Harry Jongeneelen) | Contact met U-Vitalis redactie
Correspondentieadres:
Maris 47, 2681MP, Monster
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jan Verburg

Penningmeester
Ledenadministratie | Contact COGU | Contact IGLO/Hoogeveen

 

Elly Christ
Plv. Voorzitter | VO | VUG Nieuws red. Progress

 

Bert Beij
BB KNVG West II | Lid KNVG bestuur | Contact U-Vitalis-redactie | VUG Nieuws red. KNVG

 

Truus Hemstra

Plv. Penningmeester | projecten (Strategie VUG)

 

Ton Lotterman

Plv. Secretaris | O&O

VO = lid Verantwoordingsorgaan Progress
BB = Belangenbehartiging
O&O = Ontspanning en Ontmoeting
KNVG = Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

De VUG is aangesloten bij: KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

De verantwoordelijkheid voor eindredactie voor de U-Vitalis website ligt bij Harry Jongeneelen.

 

Klankbordgroep VUG

Het bestuur van de VUG wil graag weten wat onder de onderafdelingen leeft en hoe zij daar het beste op kan reageren en haar gevoerde beleid aan kan laten sluiten bij de wensen van de onderafdelingen. Het bestuur heeft daartoe een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende geledingen: onderafdelingen, leden Verantwoordingsorgaan Progress (gepensioneerden), Steun bij Ziekte, Ledenadministratie, U-Vitalis. Zij kent de volgende leden:

 • Jan Lakeman (GV Loders Croklaan)
 • Ad de Vreede (Calvé Delft )
 • Greet Oosterhof (UBN)
 • Wim Schuddebeurs (GV IGLO Lucas Aardenburg)
 • Noud van Hoorn (GVUVG-N)
 • Mario Marchena GVUZ)
 • Bert Beij (VGU-HkR)
 • Corrie van der Slot / Harry Goos (BIG)
 • Liesbeth Korswagen - SbZ
 • Emile Verdegaal - Ledenadministratie VUG
 • Harry Jongeneelen (U-Vitalis)
 • Wil Hijkoop (COGU)
 • Dick Toet*
 • Elly Christ *
 • Jan Heemskerk *
 • Nico Overbeeke *
 • Peter van de Watering *
 • Mieke Claushuis * (voorzitter)

* = Lid Verantwoordingsorgaan Progress

De Klankbordgroep komt twee maal per jaar samen met het volledige VUG bestuur, maar kan ook bij behoefte ad-hoc uitgenodigd worden.


 

Website U-Vitalis.nl

VUG communiceert met haar leden ook via haar website www.U-Vitalis.nl. Deze website is voor het grootste deel openbaar. Slechts een klein deel van de inhoud - waaronder de rubriek In memoriam - is in verband met privacy/aspecten enkel toegankelijk voor (oud-)medewerkers van Unilever/VUG-leden die zich als bezoeker van www.U-Vitalis.nl  hebben geregistreerd. Registratie is alleen mogelijk onder overlegging van uw refentienummer en (geldig) e-mailadres.


Als u vragen, reacties of suggesties heeft…

De VUG wil graag weten wat u van U-Vitalis vindt. Maar ook als u vragen heeft of wilt reageren op onderwerpen die op de website staan, horen wij dat graag. Natuurlijk krijgt u persoonlijk van ons een antwoord op uw vraag of opmerking, maar wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij ook, uiteraard met uw toestemming, op U-Vitalis met een antwoord komen. U-Vitalis is immers ‘van, voor en door gepensioneerden van Unilever’.

U kunt uw vraag of opmerking zenden naar één van onderstaande e-mail-adressen.

 

Voor vragen aan de VUG:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor vragen aan de Verenigingen:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties aan de redactie:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor al uw overige vragen:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor technische vragen met betrekking tot deze website:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Team U-Vitalis

Het Team U-Vitalis bestaat uit:

Harry Jan bert beij rick JohnKlerk  
Harry Jongeneelen
voorzitter, redactie namens VUG
Jan Maat
Contact met VUG bestuur
Bert Beij
redactie namens lokale verenigingen VUG
Rick Slikkerveer
redactie algemeen en webontwerp
John Klerk
webmaster
Emile Verdegaal
webontwikkeling
en -beheer


 

COGU

De Contact Organisatie Gepensioneerden Unilever (COGU) werd in 1961 door Unilever opgericht en speelt een onmisbare rol in het contact tussen maatschappijen en de gepensioneerden van Unilever in Nederland of zijn/haar weduwe/weduwnaar. De COGU is een unieke organisatie in Nederland. Voor zover bekend heeft geen enkele andere multinational, zoals Shell, Philips, AKZO of Hoogovens, iets dergelijks. Regelmatig wordt de COGU geroemd voor haar werkzaamheden.

De werkwijze van de bezoeken is eenvoudig: rond zijn of haar verjaardag krijgt de gepensioneerde of zijn/haar weduwe/weduwnaar een bezoek én een kleine attentie. Circa 180 gepensioneerden van Unilever hebben zich als vrijwilliger opgegeven om deze bezoeken af te leggen en het blijkt dat zowel de ontvanger als de bezoeker deze bezoeken als plezierig ervaren.

Een bezoeker legt zo’n 10 tot 30 bezoeken per jaar af. De bezoeker ontvangt een onkostenvergoeding voor vervoer (eigen auto of openbaar vervoer) en telefoongebruik. In 2019 zullen er ongeveer 2900 mensen worden bezocht.

Jaarlijks is er de z.g. 'COGU Jaardag' in Rotterdam waarop alle bezoekers uitgenodigd worden samen te komen om, onder het genot van een drankje en een uitgebreide warme lunch, elkaar te ontmoeten.

COGU-commissie

De COGU-commissie verricht een aantal taken. Zij:

 • verwerkt wekelijks de door Progress verzonden mutaties van de overleden gepensioneerden inclusief de partners voor het COGU-systeem;
 • controleert de declaraties van de bezoekers;
 • beantwoordt vragen van gepensioneerden en bezoekers;
 • houdt contact met de regio-coördinatoren;
 • verzorgt de attenties;
 • werft bezoekers voor gepensioneerden in de diverse regio's.

Wilt u de COGU iets vragen? Neem dan contact op met de COGU-commissie te Rotterdam (tel. 010-2052401 of 2052402), bereikbaar iedere woensdag van 10.00 tot 15.30 uur.

U kunt natuurlijk ook een ongefrankeerde brief zenden naar: COGU-commissie, Antwoordnummer 318, 3000 VB Rotterdam

Het bezoekadres is: WTC-gebouw, kamer 1263, Beursplein, Rotterdam

Of een email sturen naar: E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


COGU commissieleden

Wil Hijkoop - Voorzitter
Jan Arends
Letizia de Reuver
Joke Visser
Marianne Rijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 – 2018