Vereniging Unilever Gepensioneerden

Algemeen 2024

 

ALV

Woensdag 17 april - Algemene Leden Vergadering - Rotterdam | Aanmeldingsformulier | Uitnodiging en agenda | Vergaderstukken

 

Vergaderingen Bestuur 2024
9 januari - Bestuursvergadering
12 maart - Bestuursvergadering
12 maart - Klankbord
17 april - Algemene Ledenvergadering
8 mei - Bestuursvergadering

2 juli - Bestuursvergadering
10 september Bestuursvergadering
10 september - Klankbord
15 oktober - Bestuursvergadering
19 of 26 november - Algemene Ledenvergadering
4 december - Bestuursvergadering

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Dankzij de deskundige inbreng van pensioenkenner Brord Wehmeyer is er een zeer praktische en waardevolle Verklarende Woordenlijst beschikbaar.

Correspondentieadres:
J. (an) Maat
Secretaris VUG
Maris 47
2681 MP Monster
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Vereniging Unilever Gepensioneerden (VUG):

 • behartigt op landelijk niveau de gemeenschappelijke belangen van oud-werknemers van Unilever en hun nabestaanden;
 • we praten dan over ontwikkelingen of maatregelen op het gebied van pensioenen of maatschappelijke regelingen;
 • en daarbij gaat het zowel om materiële als immateriële zaken.

Verder treedt de VUG namens haar leden naar buiten; ze zoekt dan vooral contact met relevante organisaties en instellingen.

Op afdelingsniveau worden door lokale verenigingen ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten voor de leden georganiseerd.

vuglogo


De VUG is het enige (of overkoepelend) contactorgaan van gepensioneerden voor Unilever Nederland.
De oprichtingsakte VUG ligt ter inzage bij de secretaris van de VUG.
Zie verder Huishoudelijk reglement VUG. 

 

Samenstelling en taakverdeling bestuur VUG

Vlnr: Jan Verburg, Bert Beij, Elly Christ, Gerard Prins, Nico Overbeeke, Jan Maat en Ton Lotterman


Nico Overbeeke

Voorzitter
Coördinatie | VO  | BB KG | Progress | SBZ |


Jan Maat

Secretaris
Eindredactie VUG-Nieuws (in samenwerking met Harry Jongeneelen en Emile Verdegaal) | Contact met U-Vitalis redactie
Correspondentieadres:
Maris 47, 2681MP, Monster
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Jan Verburg

Penningmeester
Ledenadministratie |  Contact IGLO/Hoogeveen | Contact persoon voor Overeenkomst APF-Unilever-VUG in het kader van de privacy wetgeving | Contact COGU (financieel)


Elly Christ

Plv. Voorzitter


Bert Beij

BB KNVG West II |  Contact KG bestuur | Contact U-Vitalis-redactie | VUG Nieuws red. KG

Ton Lotterman

Plv. Secretaris |  O&O


Gerard Prins

Plv. Penningmeester | Contact COGU (IT)


Gebruikte afkortingen:
VO = lid Verantwoordingsorgaan Progress
BB = Belangenbehartiging
O&O = Ontspanning en Ontmoeting
KG = Koepel Gepensioneerden


De VUG is aangesloten bij: KG, de Koepel Gepensioneerden (http://www.koepelgepensioneerden.nl/)


De verantwoordelijkheid voor eindredactie voor de U-Vitalis website ligt bij Harry Jongeneelen.


Klankbordgroep VUG

Het bestuur van de VUG wil graag weten wat onder de onderafdelingen leeft en hoe zij daar het beste op kan reageren en haar  gevoerde beleid aan kan laten sluiten bij de wensen van de onderafdelingen. Het bestuur heeft daartoe een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende geledingen : onderafdelingen, leden Verantwoordingsorgaan Progress (gepensioneerden),  Steun bij Ziekte, Ledenadministratie, U-Vitalis. Zij kent de volgende leden:

 • Aad Bijkerk (GV IGLO Lucas Aardenburg)
 • Jan Lakeman (GV Loders Croklaan)
 • Ad de Vreede (Calvé Delft )
 • Gerard Velthuizen (UBN)
 • Harry Hendriks (GVUVG-N)
 • Mario Marchena GVUZ)
 • Bert Beij / Jan Rogaar(VGU-HkR)
 • Corrie van der Slot / Harry Goos (BIG)

 1. Liesbeth Korswagen - SbZ
 2. Emile Verdegaal - Ledenadministratie VUG
 3. Harry Jongeneelen (U-Vitalis)
 4. Wil Hijkoop (COGU)
   
 • Dick Toet plus Contact KG*
 • Marianne Rots*
 • Jan Heemskerk*
 • Nico Overbeeke*
 • Peter van de Watering*
 • Mieke Claushuis  (voorzitter VO)*

* = Lid Verantwoordingsorgaan Progress

De Klankbordgroep komt twee maal per jaar samen met het volledige VUG bestuur, maar kan ook bij behoefte ad-hoc uitgenodigd worden.


 

Website U-Vitalis.nl

VUG communiceert met haar leden ook via haar website www.U-Vitalis.nl. Deze website is voor het grootste deel openbaar. Slechts een klein deel van de inhoud - waaronder de rubriek In memoriam - is in verband met privacy/aspecten enkel toegankelijk voor (oud-)medewerkers van Unilever/VUG-leden die zich als bezoeker van www.U-Vitalis.nl  hebben geregistreerd. Registratie is alleen mogelijk onder overlegging van uw refentienummer en (geldig) e-mailadres.


Als u vragen, reacties of suggesties heeft…

De VUG wil graag weten wat u van U-Vitalis vindt. Maar ook als u vragen heeft of wilt reageren op onderwerpen die op de website staan, horen wij dat graag. Natuurlijk krijgt u persoonlijk van ons een antwoord op uw vraag of opmerking, maar wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij ook, uiteraard met uw toestemming, op U-Vitalis met een antwoord komen. U-Vitalis is immers ‘van, voor en door gepensioneerden van Unilever’.

U kunt uw vraag of opmerking zenden naar één van onderstaande e-mail-adressen.

 

Voor vragen aan de VUG:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor vragen aan de Verenigingen:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties aan de redactie:

E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor al uw overige vragen:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor technische vragen met betrekking tot deze website:
E-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Team U-Vitalis

Het Team U-Vitalis bestaat uit:

Harry Jan bert beij rick
Harry Jongeneelen
voorzitter, redactie namens VUG
Jan Maat
Contact met VUG bestuur
Bert Beij
redactie namens lokale verenigingen VUG
Rick Slikkerveer
redactie algemeen en webontwerp

 

JohnKlerk PetervGeffen Emile
John Klerk
webmaster
Peter van Geffen
webmaster
Emile Verdegaal
webontwikkeling
en -beheer